Magdalena Barbara Rycak: Wszystkie

15 października 2009 r.

Przedsiębiorca może wydłużyć okres rozliczeniowy czasu pracy do 12 miesięcy

9 lipca 2009 r.

Czas pełnienia dyżuru medycznego wlicza się do czasu pracy

18 czerwca 2009 r.

Kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku