Opracowała Aleksandra Tarka: prawo podatkowe

25 października 2010 r.

Konkurs organizowany w internecie nie korzysta ze zwolnienia podatkowego

9 listopada 2009 r.

Skutki podatkowe zaniżania zaliczek oraz rozliczania kosztów w orzecznictwie sądowym

29 czerwca 2009 r.

Odszkodowania i kary umowne w orzecznictwie sądów administracyjnych

25 maja 2009 r.

Opodatkowanie działalności sezonowej w orzecznictwie sądów administracyjnych