Leszek Jaworski: Wszystkie

8 października 2019 r.

Gmina jako inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność z wykonawcą