Leszek Jaworski: Wszystkie

31 lipca 2020 r.

Gmina nie może bez uzasadnienia limitować godzin otwarcia placówek handlowych

25 lipca 2020 r.

Przywilej korporacyjny, który wiąże się także z obowiązkami. Ich nieprzestrzeganie może grozić odpowiedzialnością karną

23 lipca 2020 r.

Ulgi w składkach dla przedsiębiorców wciąż bez konieczności ponoszenia opłaty prolongacyjnej

20 lipca 2020 r.

Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 5 [KOMENTARZ]

13 lipca 2020 r.

Księgowemu za niewykonanie polecenia komornika grozi grzywna