Leszek Mokosa: Wszystkie

2 listopada 2010 r.

Jak zabezpieczyć usunięcie wad w umowie o roboty budowlane

13 stycznia 2010 r.

Jakie wymogi powinien spełniać raport środowiskowy

12 maja 2009 r.

Jak przedsiębiorca może chronić poufność postanowień kontraktu