Konrad Sadurski: Wszystkie

5 czerwca 2018 r.

Banki w czasach (r)ewolucji technologicznej. Sztuka budowania (e)relacji z klientami

3 marca 2018 r.

Sadurski: Rząd zafundował sobie test na inteligencję