Dr Katarzyna Trzpioła: Wszystkie

3 grudnia 2018 r.

Sprawozdania śródroczne: Nawet drobne niedopatrzenia wpływają na obraz jednostki. W tym na wskaźniki kluczowe

3 czerwca 2016 r.

Najwyższy czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego