Katarzyna Mełgieś: Wszystkie

8 września 2016 r.

Zwykła premia nie może być uznana za dodatkowe wynagrodzenie z tytułu dokonania wynalazku

8 września 2016 r.

Zwykła premia nie może być uznana za dodatkowe wynagrodzenie z tytułu dokonania wynalazku

10 lutego 2015 r.

Rejestrując znaki towarowe, trzeba pamiętać o prawach autorskich

? OPIS SYTUACJI: Zarząd spółki Justyna SA z siedzibą w Józefowie pod Warszawą planuje wprowadzić nowe produkty kosmetyczne na rynki zagraniczne, na których prowadzi sprzedaż za pośrednictwem spółek zależnych i wyłącznych dystrybutorów. Zamierza ponadto dokonać zmian w portfolio produktów oferowanych na krajowym rynku. Kilka z nich ma zostać „odświeżonych”, co polegać ma m.in. na odnowieniu szaty graficznej produktów, przy zachowaniu dotychczasowych nazw. Spółka jest świadoma konieczności ochrony jej praw własności intelektualnej i wynikających stąd korzyści. Jest właścicielem kilkunastu zarejestrowanych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, a także trzech wynalazków chronionych patentami. Chroniąc swoją własność intelektualną (IP), podejmuje należyte starania, aby nie naruszać praw wyłącznych osób trzecich. Spółka na stałe współpracuje z kancelarią rzeczników patentowych, dodatkowo w ramach działu prawnego spółki jeden z jej prawników jest odpowiedzialny za utrzymanie ochrony jej praw własności intelektualnej, w tym za koordynację procesów i postępowań sądowych dotyczących praw własności przemysłowej, zarówno w Polsce, jak i innych jurysdykcjach. Z uwagi na zaawansowane stadium wdrożenia nowych produktów oraz konieczność m.in. podjęcia wiążących decyzji, zarząd zorganizował spotkanie. Wzięli w nim udział: Janina Kowalska, prezes zarządu, Witold Skrzeszewski, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za sprzedaż na rynku polskim, Ewa Ochocka, dyrektor działu marketingu, Roman Oskroba, dyrektor działu rynków zagranicznych oraz radca prawny Wiktor Sawczuk, odpowiedzialny za koordynację wszelkich kwestii prawnych dotyczących prawa własności intelektualnej.