Krzysztof Biernacki: Wszystkie

20 listopada 2017 r.

Ustawa z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej [KOMENTARZ]

21 sierpnia 2017 r.

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (cz. 3)

20 marca 2017 r.

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - cz. 2 [KOMENTARZ]