Rafał Fronczek: egzekucja długów

4 lipca 2017 r.

Fronczek: Trybunał zignorował fundamentalne założenia systemu finansowania egzekucji sądowej

5 października 2016 r.

Prezes Krajowej Rady Komorniczej: Widmo zapaści egzekucji

5 października 2016 r.

Prezes Krajowej Rady Komorniczej: Widmo zapaści egzekucji