Marcin Nagórek: przedsiębiorca

16 lutego 2020 r.

Zbycie pojazdu nie uwolni od zapłaty wcześniejszych kosztów

17 stycznia 2020 r.

Nie można naliczać kary umownej za dni, gdy towar już był dostarczony

4 czerwca 2019 r.

Samorząd może spowodować wszczęcie postępowania karnego wobec przedsiębiorcy, który wyzbył się majątku

10 kwietnia 2019 r.

Przedsiębiorca odpowie za stworzenie zagrożenia na swoim terenie

31 marca 2019 r.

Opłaty od interwencji ubocznej można uniknąć, ale nie jest to proste

20 stycznia 2019 r.

Trzymanie niebezpiecznych materiałów w piwnicy jest karalne

4 grudnia 2018 r.

Wójt nie powinien nakładać grzywny, gdy przyczyny niewypełnienia decyzji były niezależne od przedsiębiorcy