Artykuły na temat: "urząd skarbowy"

Kto nie odbiera pism, ten znika z rejestru VAT

4 grudnia 2018 r.

Trzynaście nieodebranych wezwań z urzędu skarbowego to wystarczające potwierdzenie braku kontaktu z firmą i powód do usunięcia jej z listy czynnych podatników.

Skarbówka zapyta o PESEL cudzoziemca

27 listopada 2018 r.

Sporządzanie informacji PIT-11 za 2018 r. może nastręczyć trudności pracodawcom zatrudniającym obcokrajowców, którzy nie posiadają numeru PESEL

Skarbówka przegrała VAT od wiatraków

22 listopada 2018 r.

Zagraniczna spółka, która podjęła się w Polsce budowy trzech elektrowni wiatrowych, nie musiała rozliczać podatku od dostawy turbin. Było to odrębne świadczenie, a nie element kompleksowej usługi budowlanej.

Gdy skarbówka sprawdza, może być już po uldze

24 października 2018 r.

Decyzja dopuszczająca zabudowę działki nie uratuje przed zapłatą podatku, jeśli zostanie wydana w trakcie postępowania sprawdzającego wykorzystanie ulgi mieszkaniowej – wynika z wyroku NSA.