Artykuły na temat: "PIK PRACY"

Policjant ze złą reputacją wróci do służby

8 kwietnia 2019 r.

Powodem zajęcia się sprawą przez NSA był niekorzystny dla policji wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Sędziowie uznali, że decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby została wydana z naruszeniem prawa. Komendant bowiem jako podstawę wskazał art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 ze zm).

Administracja staje się coraz mniej atrakcyjnym miejscem pracy

8 kwietnia 2019 r.

Odejścia pracowników, brak zainteresowania ze strony ludzi młodych, niskie zarobki dla specjalistów, a także spadająca liczba zatrudnionych – to główne problemy, na które wskazuje raport szefa służby cywilnej na temat administracji rządowej w 2018 r. Choć średnia płaca rośnie, to nadal dysproporcje pomiędzy poszczególnymi pracownikami są duże. I nic nie wskazuje na to, by nagle miała nastąpić znaczna poprawa.

Zwolnienia lekarskie problemem w firmach

4 kwietnia 2019 r.

Firmy ponoszą coraz większe koszty związane z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich. Z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w ubiegłym roku przedsiębiorcy sfinansowali 37,5 proc. kosztów zwolnień. Tendencja jest rosnąca, kwotowo to o 600 mln zł więcej niż w 2017 r.

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza. Nie będzie zmian w liczbie specjalizacji

4 kwietnia 2019 r.

Jeszcze w kwietniu do konsultacji trafić ma projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Minister zdrowia zapowiada jednak, że nie będzie w nim wszystkich zmian zaproponowanych przez zespół, który go przygotował. Jedną z nich miało być zredukowanie lekarskich specjalizacji.