Oto nowa ścieżka leczenia pacjentów z rakiem

| Aktualizacja:
Chorzy będą prowadzeni zgodnie z opracowaną na wstępie strategią leczenia wielodyscyplinarnego. Celem jest także skrócenie do minimum czasu oczekiwania na rozpoznanie i leczenie. Opracowane zostaną również ujednolicone wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne, a ośrodki będą musiały rozliczać się ze skuteczności leczenia. Pacjenci mogliby sami sprawdzać, które są najlepsze. Nowy model na razie ruszy w kilku województwach na zasadzie pilotażu. / Dziennik Gazeta Prawna

Ministerstwo Zdrowia przedstawi dziś nowy model skoordynowanej opieki nad chorymi na nowotwory. Pacjentami będą się zajmować tylko wyspecjalizowane ośrodki, które miałyby obowiązek ze sobą współpracować.