Artykuły na temat: "zawieszanie działalności"

18 listopada 2011 r.

Guza: Lokaut dzięki strajkom

21 września 2011 r.

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, może uzyskiwać tylko niektóre przychody