Regulamin forum w serwisach internetowych GW INFOR SA

§1.

GW INFOR SA, zwana dalej Wydawcą, udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w Forach Internetowych w serwisach www.infor.pl i www.gazetaprawna.pl, zwanych dalej Forum, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różne tematy.