Dobrowolne porozumienie pomiędzy stronami, nakładające na nie prawa i obowiązki. W prawie cywilnym tematyce tej poświęcono Księgę trzecią Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 380) zatytułowaną – Zobowiązania.

W polskim prawie obowiązuje zasada swobody umów, zgodnie z którą strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 353 Kodeksu cywilnego).