statystyki

Ekologia

jednolite części wód powierzchniowych

wróć do działu: Ekologia »

oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak:
a) jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny,
b) sztuczny zbiornik wodny,
c) struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części,
d) morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne

Podstawa prawna
Art. 9. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z poźn. zm.)

Prawo dla specjalisty