statystyki

Ekologia

obszar cichy poza aglomeracją

wróć do działu: Ekologia »

obszar, który nie jest narażony na oddziaływanie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego lub pochodzącego z działalności rekreacyjno-wypoczynkowej

Podstawa prawna
Art. 3. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 z poźn. zm.)

Prawo dla specjalisty