statystyki

Ekologia

ochrona częściowa

wróć do działu: Ekologia »

ochrona gatunków roślin, zwierząt i grzybów dopuszczającą możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników tych gatunków lub ich części

Podstawa prawna
Art. 5. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz. 880 z poźn. zm.)

Prawo dla specjalisty