wszystkie
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
statystyki

Biznes

dług publiczny

wróć do działu: Biznes »

Dług publiczny – nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych (finansowanych z budżetu lub przez samorządy terytorialne), po odjęciu przepływów między nimi, zaciągnięte z tytułu emisji obligacji, pożyczek i kredytów, przyjętych depozytów oraz zobowiązań których termin płatności minął, a nie zostały one przedawnione lub umorzone. Konstytucja RP nakazuje rządowi utrzymanie długu na poziomie poniżej 60 procent PKB

W kwietniu 2010 dług wyniósł ok. 644 mld złotych.

Prawo dla specjalisty