wszystkie
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
statystyki

Biznes

stress test

wróć do działu: Biznes »

Stress Test - badanie współczynnika wypłacalności banków, m.in. kapitalizacji (ang. tier capital ratio). Polega na ustaleniu w jakim procencie kapitały własne banku (gotówka, udział w kapitale) są w stanie pokryć aktywa banku (depozyty klientów, udzielone kredyty, etc), w wyznaczonym przez podmiot testujący dniu. W Europie poziom współczynnika wynosi 6 proc. W lipcu 2010 test został przeprowadzony na 91 największych bankach> Z badanych instytucji poniżej progu znalazło się sześć banków, z jeden Niemiec i pięć z Hiszpanii. Polski PKO BP miał współczynnik w wysokości 13.3 proc.

Prawo dla specjalisty