wszystkie
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
statystyki

Biznes

bankowy tytuł egzekucyjny

wróć do działu: Biznes »

BTE

BTEźródło: ShutterStock

Bankowy tytuł egzekucyjny – dokument wystawiony przez bank, w formie oświadczenia, stwierdzający istnienie wymagalnej należności klienta wobec banku. Po nadaniu przez sąd tytułu natychmiastowej wykonalności, staje się podstawą do egzekucji komorniczej.

Podstawa:
Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, art. 96.1, 97.1 i 2 oraz 98.1

Umożliwienie bankom wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (dalej: BTE) jest niezgodne z zasadą równego traktowania – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

14 kwietnia 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Rejonowego w Koninie Wydział V Gospodarczy dotyczące przepisów Prawa bankowego umożliwiających bankom wystawianie BTE.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe są niezgodne z art. 32 ust. 1 konstytucji. Przepisy tracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Prawo dla specjalisty