wszystkie
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
statystyki

Biznes

rekomendacja T

wróć do działu: Biznes »

Rekomendacja T – rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego stanowiąca zbiór zasad dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznym ekspozycji kredytowych. Rekomendacja T – reguluje zasady wyliczania przez banki zdolności kredytowej, przez klientów zaciągających kredyty hipoteczne. Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła swoją rekomendację ze względu na zbyt duże rozluźnienie przez banki zasad polityki kredytowej. Rekomendacja ta wprowadza konieczność sprawdzania przez banki wszelkich elementów mogących mieć istotny wpływ na zdolność kredytobiorców zobowiązanych do spłaty oraz obsługi zobowiązań. Przyjmowane parametry powinny być uwzględnianie w formule oceny zdolności kredytowej w wysokościach ustalonych w sposób rzetelny i obiektywny.

JM

Podstawa prawna:
Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 lutego 2010r. nr 52/2010
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665, z nóź. zm.)

Prawo dla specjalisty