Ewa Ivanova: partnerstwo publiczno-prywatne

3 sierpnia 2010 r.

"Najpierw przetarg, dopiero potem umowa spółki"