Grażyna Leśniak

Grażyna Leśniak

grazyna.lesniak@infor.pl

Grażyna Leśniak: urzędy skarbowe

18 grudnia 2013 r.

Kapica: Administracja podatkowa przyszłości to administracja profesjonalna, nowoczesna i przyjazna

22 listopada 2013 r.

Przepisy dotyczące rażącego naruszenia prawa podatkowego to fikcja. Są, ale nie działają