Michał Jarosik: Wszystkie

19 marca 2009 r.

Pracodawca jest czasem zwolniony z obowiązku opłacenia składek na FP i FGŚP

25 lutego 2009 r.

Kiedy ZUS może zawiesić opłacanie składek, umorzyć je lub rozłożyć na raty

5 grudnia 2008 r.

Jak uniknąć zadłużenia wobec ZUS albo zminimalizować jego skutki