Michał Jarosik: urlop wychowawczy

24 września 2009 r.

Pracodawca rozlicza składki, których nie wpłaca do ZUS, za pracownika na urlopie wychowawczym lub zasiłku macierzyńskim