Opracował Leszek Jaworski: Wszystkie

3 czerwca 2010 r.

Interes prawny uzasadnia udostępnienie danych ze zbioru PESEL

28 kwietnia 2010 r.

Nie pobiera się opłat za wycięcie drzew przy przebudowie linii kolejowej

28 kwietnia 2010 r.

Rada gminy nie może ustalać uprawnień do dodatków dla nauczycieli

28 kwietnia 2010 r.

Nie można uzależniać realizacji inwestycji od zgody właściciela terenu