Em: rachunkowość

2 listopada 2009 r.

Jak sporządzać sprawozdanie jednostek dopuszczonych do publicznego obrotu