Arkadiusz Jaraszek: prawo administracyjne

1 lipca 2009 r.

Ustalanie opłat za zbycie nieruchomości i oddanie w użytkowanie wieczyste

3 czerwca 2009 r.

O scaleniu i podziale nieruchomości decyduje rada gminy

6 maja 2009 r.

O wywłaszczeniu nieruchomości pod inwestycje decyduje starosta