Daria Stojak: wierzytelności

12 kwietnia 2010 r.

Firmy niepłacące pensji trafią na listę dłużników