Bartosz Lewicki: Wszystkie

16 grudnia 2017 r.

Prace Sejmu 2017: Wotum zaufania dla rządu i ordynacja