Adam Sroga: rozprawa

3 listopada 2018 r.

Jakie ograniczenia przy wykorzystaniu przez sąd dowodu z przesłuchania stron

30 września 2018 r.

Jakie skutki niesie za sobą nieobecność stron na rozprawie o rozwód?

27 stycznia 2018 r.

Błędy lub niedokładności w protokole rozprawy? Możesz domagać się sprostowania lub uzupełnienia