Andrzej Andrysiak: społeczeństwo

23 grudnia 2015 r.

Na nasz obraz i podobieństwo. Dlaczego potrzeba nam inżynierii społeczej?