Marcin Nagórek: prawo pracy

11 stycznia 2020 r.

Podpisanie umowy o kredyt nie wystarczy do uznania za współpracownika

14 listopada 2019 r.

Przed oceną roszczenia warto sprawdzić przedawnienie

6 czerwca 2019 r.

Urlop macierzyński i zatrudnienie w tym samym czasie to nie zawsze pozorność umowy

1 kwietnia 2019 r.

Pracownik rozwiązujący umowę z winy pracodawcy nie musi pilnować terminu na odwołanie