Konrad Majszyk: produkcja

7 marca 2016 r.

Zabetonujemy Polskę. Prognozy wskazują na wzrost produkcji o kilka procent rocznie