Informacje

26 grudnia 2017 r.

Po ponad 20 latach obowiązywania Ordynacji podatkowej z 1997 roku czas na nowe przepisy.

Prace nad nową Ordynacją podatkową trwają. Czy nowe przepisy naprawią system?26 grudnia 2017 r.

1 stycznia 2019 roku - to planowany czas wejścia w życie projektowanej Ordynacji podatkowej. W termin ten wątpią jednak zarówno doradcy podatkowi, jak i resort finansów. Eksperci mają bowiem przed sobą nie lada wyzwanie – uzgodnić prawie 700 przepisów, które służyć mają naprawieniu relacji między podatnikami i urzędnikami.

24 listopada 2017 r.

Od lewej: Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego DGP; Piotr Bartosiak, zastępca dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN; prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, otochirurg, organizator i dyrektor Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą; Maciej Formanowicz, prezes zarządu Fabryki Mebli Forte SA; Paweł Tynel, partner, szef działu ulg i dotacji inwestycyjnych EY; Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacjii

Kongres 590: Biznes napisze programy nauczania24 listopada 2017 r.

Jak uczyć, żeby wyniesiona ze szkoły wiedza nie okazywała się nieaktualna już na starcie w życie zawodowe? Jak zapobiegać exodusowi fachowców? Dlaczego brakuje pracowników, a absolwenci szkół zawodowych meldują się w urzędach pracy? O tym rozmawiali goście panelu DGP „Perspektywy współpracy szkolnictwa zawodowego z pracodawcami – szanse i możliwości” na Kongresie 590 w Rzeszowie.

22 listopada 2017 r.

Jednym ze strategicznych zagadnień, z którymi wiązane są duże nadzieje w dłuższej perspektywie, są technologie wodorowe

INGA da nam tańszy gaz22 listopada 2017 r.

Liderzy rynku gazowego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie zainaugurowali program INGA – Innowacyjne Gazownictwo. Konsorcja przedsiębiorców i naukowców będą mogły wziąć udział w konkursach na rozwój nowatorskich rozwiązań dla sektora