Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości

14 maja 2020 r.

Często sytuacje kryzysowe, mimo wszystkich trudności z nimi związanych, są najlepszym impulsem do rozwoju.

Pora na zmianę systemu energetycznego i ciepłowniczego. To ten moment [OPINIA]14 maja 2020 r.

Pandemia koronawirusa przewartościowała nasz sposób patrzenia na świat. Kwestie takie jak zdrowie i troska o środowisko naturalne, które do tej pory przegrywały z paradygmatem wzrostu gospodarczego, stały się kluczowe. Mimo wszystkich trudnych sytuacji, których doświadcza wielu z nas w ostatnich tygodniach, kryzys gospodarczy to paradoksalnie najlepszy moment do myślenia o tym, jak projektować przyszłość, w której będziemy mogli cieszyć się zarówno stabilnymi miejscami pracy, jak i czystym powietrzem.

14 maja 2020 r.

Teresa Czerwińska

Czerwińska: Naszym celem jest jak najszybsza odbudowa gospodarki i powrót na ścieżkę wzrostu [Opinia NPBP]14 maja 2020 r.

 Kryzys wywołany przez pandemię odciśnie piętno na gospodarce i to nie tylko poprzez spowolnienie tempa jej wzrostu. Finalnie może być impulsem czy katalizatorem zmian strukturalnych, których skutki będą długofalowe. Stąd też niezwykle ważne jest, aby wykorzystać wachlarz dostępnych możliwości finansowych i łagodnie przejść przez ten kryzys.