Mj: umowy

5 kwietnia 2011 r.

Czy jeden członek zarządu może podpisać umowę o pracę z drugim członkiem zarządu

15 marca 2011 r.

Czy zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy musi być zawarty w odrębnej umowie

15 lutego 2011 r.

Czy koniec obowiązywania ustawy antykryzysowej będzie miał wpływ na umowy terminowe