Artykuły na temat: "partnerstwo publiczno-prywatne"

3 sierpnia 2010 r.

"Najpierw przetarg, dopiero potem umowa spółki"

5 maja 2010 r.

Jak ukształtować wynagrodzenie w umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi