Arkadiusz Jaraszek: nieruchomości

28 lipca 2010 r.

Kiedy inspektor nadzoru budowlanego może zalegalizować samowolę budowlaną