Adam Sofuł: Wszystkie

10 lutego 2016 r.

Imponujące odpisy największych firm. KGHM przeszacował wartość swoich inwestycji