Adam Sroga: dzieci

14 lipca 2018 r.

Nieprawidłowo wykonujesz władzę rodzicielską? Możesz zostać jej pozbawiony