Michał Kuc: ubezpieczenia zdrowotne

11 lipca 2014 r.

Odraczanie płatności składek ubezpieczeniowych? Biuro Analiz Sejmowych jest przeciw