Marcin Rybicki: edukacja

9 maja 2014 r.

Na jakich zasadach gmina zatrudnia dziennych opiekunów?

1 kwietnia 2014 r.

Sprawdzian szóstoklasisty: Kolejny termina dla uczniów, którzy nie napisali testu