Infor Biznes - logo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Postanowienia ogólne

Wszystkie formy reklamowe przeznaczone do emisji na stronach Infor Biznes Sp. z o.o. powinny spełniać warunki specyfikacji technicznej dla form reklamowych.
Infor Biznes Sp. z o.o. weryfikuje materiały reklamowe pod kątem ich zgodności ze specyfikacją techniczną i w przypadku niezgodności ze specyfikacją techniczną może nie dopuścić do jej emisji bądź przerwać emisję. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiałów ze specyfikacją, reklamodawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów zgodnych ze specyfikacją Infor Biznes Sp. z o.o.
Wyświetlenie reklamy na stronach portali nie oznacza, że Infor Biznes Sp. z o.o. stwierdził zgodność reklamy ze specyfikacją techniczną.
Infor Biznes Sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo do odmowy emisji bądź zaprzestania emisji dowolnej reklamy, jeśli uzna ją za dokuczliwą lub szkodliwą dla użytkowników portali.
Wszystkie przygotowane materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia kampanii muszą zostać dostarczone nie później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem emisji. W przypadku materiałów typu rich media oraz reklam emitowanych z kodów zewnętrznych, nie później niż na 4 dni robocze w celu przetestowania ich działania przez Infor Biznes Sp. z o.o. Infor Biznes Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w emisji kampanii spowodowane nie dostarczeniem przez reklamodawcę materiałów zgodnych ze specyfikacją w przewidzianym terminie.

Formy reklamowe display

Górny slot

Billboard

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 50 / 100 KB

Rozmiar: 750x100 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 750x100 pikseli, emitowana na górze strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 750x100 px
 3. Maksymalna waga: 50KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 750x100 px
 3. Maksymalna waga: 100KB

Billboard

Double Billboard

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 50 / 100 KB

Rozmiar: 750x200 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 750x200 pikseli, emitowana na górze strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 750x200 px
 3. Maksymalna waga: 50KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 750x200 px
 3. Maksymalna waga: 100KB

Double billboard

Triple Billboard

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 60 / 120 KB

Rozmiar: 750x300 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 750x300 pikseli, emitowana na górze strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 750x300 px
 3. Maksymalna waga: 60KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 750x300 px
 3. Maksymalna waga: 120KB

Triple billboard

Wideboard

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 60 / 120 KB

Rozmiar: 950x200 / 970x200 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 950x200 lub 970x200 pikseli, emitowana na górze strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 950x200 lub 970x200 px
 3. Maksymalna waga: 60KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 950x200 lub 970x200 px
 3. Maksymalna waga: 120KB

Wideboard

Gigaboard

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 60 / 120 KB

Rozmiar: 970x300 / 1280x300 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 970x300 lub 1280x300 pikseli, emitowana na górze strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 970x300 lub 1280x300 px
 3. Maksymalna waga: 60KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 970x300 lub 1280x300 px
 3. Maksymalna waga: 120KB

Gigaboard

Expand Billboard

Dane techniczne

Maksymalna waga: 120 KB

Rozmiar: 750x100 -> 750x300 px

Format pliku: HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 750x100 pikseli, emitowana na górze strony. Po najechaniu kursorem na kreację następuje interakcja - prostokąt powiększa się do rozmiarów 750x300 pikseli, zasłaniając część treści na stronie.


Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 750x100 -> 750x300 px
 3. Maksymalna waga: 100KB
 4. Kreacja powinna zawierać napis zachęcający do interakcji rozwinięcia np.: najedź aby rozwinąć, rozwiń, rozwiń i zobacz więcej itp.,

Expand Billboard

Screening

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5 200 KB

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Forma reklamowa składająca się z billboardu, double billboardu, triple billboardu lub wideboardu oraz tapety.

Prosimy o sprawdzenie specyfikacji technicznej górnych formatów reklamowych (billboard, double billboard, triple billboard, wideboard) oraz tapety.

Każdy z serwisów ma inna budowę. Przy tworzeniu tapety należy uwzględnić szerokość zawartości kontentu a także pole ochronne w postaci statycznej górnej belki. Szerokość kontentu dla serwisów wynosi:
-gazetaprawna.pl - 1040 px
-dziennik.pl - 995 px
-forsal.pl - 1020 px
-infor.pl - 1280 px

Pole ochronne belki o wysokości:
-dziennik.pl, forsal.pl, infor.pl: 40 px
-gazetaprawna.pl: 40 px + 40 px o szerokości 1040 px

Screening
Screening szablon

Prawa kolumna

Rectangle

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 50 / 100 KB

Rozmiar: 300x250 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 300x250 pikseli, emitowana w prawej szpalcie strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 300x250 px
 3. Maksymalna waga: 50KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 300x250 px
 3. Maksymalna waga: 100KB

Rectangle

Halfpage

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 60 / 120 KB

Rozmiar: 300x600 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta o wymiarach 300x600 pikseli, emitowana w prawej szpalcie strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 300x600 px
 3. Maksymalna waga: 60KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 300x600 px
 3. Maksymalna waga: 120KB

Halfpage

Belki

Belka pod menu

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 50 / 100 KB

Rozmiar: zależny od witryny

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta pod paskiem nawigacji o wymiarach:
infor.pl – 970x60px
dziennik.pl - 974x60px
forsal.pl – 980x60px
gazetaprawna.pl - 996x60px
Może mieć postać statyczną lub animowaną.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Rozmiar: 970x60 px - infor.pl
  974x60 px - dziennik.pl
  980x60 px - forsal.pl
  996x60 px - gazetaprawna.pl
 3. Maksymalna waga: 50KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 970x60 px - infor.pl
  974x60 px - dziennik.pl
  980x60 px - forsal.pl
  996x60 px - gazetaprawna.pl
 3. Maksymalna waga: 100KB
Belka pod menu

Belka expand

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 300 kb

Rozmiar: 1920x100px / 1920x450px

Format pliku: JPGBelka expand to rozwijany format reklamowy umieszczony w górnej części serwisów, nad belką nawigacyjną. Składa się z dwóch elementów w formacie JPG: belki podstawowej oraz kreacji po rozwinięciu.

Belka podstawowa ma rozmiar 1920x100px, kreacja po rozwinięciu ma mieć rozmiar 1920x450px.


Do każdej kreacji należy dołączyć dwa oddzielne pliki JPG: buttony „ROZWIŃ” oraz „ZWIŃ” w rozmiarze 152x42px.

Dopuszczalna łączna waga wszystkich elementów to 300kb.

Tworząc kreację reklamową należy pamiętać o zachowaniu obszaru ochronnego po obu stronach kreacji.
Buttony „ROZWIŃ” oraz „ZWIŃ” będą osadzone przez wydawcę w prawym dolnym rogu kreacji.

Na kreacji nie może być umieszczony nr telefonu, adres strony WWW, opis sponsor serwisu, sponsor dnia, partner serwisu.

Szczegółowe rozmieszczenie elementów kreacji przedstawiają schematy. Błękitne pole (1180px) to obszar głównego przekazu reklamowego. Szary obszar to tzw. pole ochronne które może nie być widoczne dla użytkowników z małymi rozdzielczościami, ten obszar powinien stanowić tło/wypełnienie kreacji.

Belka expand mala
Belka expand duza

Formaty reklamowe na warstwie

Floor AD

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 50 / 100 KB

Rozmiar: 1024x200 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama emitowana nad zawartością strony, przylegająca do dolnej krawędzi przeglądarki internetowej. Czas emisji wynosi 15 sekund.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Rozmiar: 1024x200 px
 3. Maksymalna waga: 50KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 1024x200 px
 3. Maksymalna waga: 100KB
 4. Reklama musi posiadać wyraźny przycisk zamknięcia „ZAMKNIJ” oraz przycisk „X” w prawym, górnym rogu kreacji. Minimalny rozmiar przycisku zamykania to 14x14 pikseli. Minimalna wysokość czcionki w napisie ZAMKNIJ, to 14 pikseli., nad przyciskiem powinna być zdefiniowana funkcja:


  <script type="text/javascript">
  //dodanie wykonania funkcji zamykającej kreację po kliknięciu
  //w element o id=”closeButton”
  document.getElementById('closeButton').
  addEventListener('click', function() {
  window.parent.postMessage(params.onCrossClick, '*');
  });
  ...
  </script>

 5. Po 15 sekundach kreacja powinna wywoływać identyczną funkcję, jak przycisk zamknięcia.
Floor AD

Rollband

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 60 / 120 KB

Rozmiar: 750x200 / 950x200 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama emitowana nad zawartością strony, przylegająca do dolnej krawędzi przeglądarki internetowej. Kreacja zwija się samoczynnie po 15 sekundach, po zwinięciu na prawej krawędzi pozostaje fiszka. Po kliknięciu w fiszkę kreacja ponownie się rozwinie. Fiszka zamyka się samoczynnie po 30 sekundach.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Rozmiar: 750x200 / 950x200 px
 3. Maksymalna waga: 60KB
 4. Pasek ROZWIŃ/ZWIŃ może być przygotowany przez klienta jako dwa osobne pliki o wymiarach 20x200px każdy.

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 750x200 / 950x200 px
 3. Maksymalna waga: 120KB
 4. Pasek ROZWIŃ/ZWIŃ może być przygotowany przez klienta jako dwa osobne pliki o wymiarach 20x200px każdy.
Rollband

Scroller / Double Scroller

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 30 - 60 / 120 KB

Rozmiar: 1600x30 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Forma reklamowa w postaci przewijającego się na dole ekranu paska o wymiarach 1600x30 pikseli lub 1600x60px (nawiązującego do paska z newsami w telewizji).


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Rozmiar: 1600x30 px, wersja podwójna 1600x60 px
 3. Maksymalna waga: 30KB / wersja podwójna 60 KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 1600x30 px, wersja podwójna 1600x60 px
 3. Maksymalna waga: 60 KB / wersja podwójna 120 KB
Scroller
Double Scroller

Bannery

Panel

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5 60 / 120 KB

Rozmiar: 975x200 / 657x200 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta emitowana na stronie głównej dziennik.pl pomiędzy modułami Tylko u nas a Kraj. Reklama na stronie głównej forsal.pl i gazetaprawna.pl ma wymiar 657x200px.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Rozmiar: 975x200 / 657x200 px
 3. Maksymalna waga: 60 KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 975x200 / 657x200 px
 3. Maksymalna waga: 120 KB

Panel

Box 657x60

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5 40 / 80 KB

Rozmiar: 657x60 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Reklama w formie prostokąta emitowana na serwisie gazetaprawna.pl i forsal.pl.

Na stronie głównej i stronach działowych belka jest nad najnowszymi wiadomościami, zaś na stronach artykułowych emisja odbywa się nad leadem artykułu.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Rozmiar: 657x60 px
 3. Maksymalna waga: 40 KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 657x60 px
 3. Maksymalna waga: 80 KB

Box 657x60
Box 657x60

Bannery w artykule

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5 50 /100 KB

Rozmiar: 650x100 / 650x200 px

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Banner wyświetlany pod leadem w artykule.


Typ obrazek:

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Rozmiar: 650x100 / 650x200 px
 3. Maksymalna waga: 50 KB

Typ HTML5:

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 650x100 / 650x200 px
 3. Maksymalna waga: 100 KB
Bannery w artykule

Inne

SurroundAd

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG/HTML5: 100 KB

Format pliku: GIF, JPG, PNG, HTML5Forma reklamowa składająca się z jednoczesnej emisji 3 formatów: screening, belka pod menu i rectangle.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Rozmiar:
  -tapeta 1920x1080px
  -kreacja top (billboard, double billboard, triple billboard, wideboard)
  -belka pod menu
  -rectangle 300x250 px
 3. Maksymalna waga: jak dla danego formatu ze specyfikacji

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar:
  -tapeta 1920x1080px
  -kreacja top (billboard, double billboard, triple billboard, wideboard)
  -belka pod menu
  -rectangle 300x250 px
 3. Maksymalna waga: jak dla danego formatu ze specyfikacji
SurroundAd

Tapeta

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG 100 KB

Rozmiar: 1920x1080 px

Format pliku: GIF, JPG, PNGForma reklamowa w postaci tła umieszczana na marginesach serwisu.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: GIF, JPG, PNG
 2. Rozmiar: dopasowany do serwisu, standardowy rozmiar wynosi 1920x1080 px
 3. Maksymalna waga: 100 KB

Przy tworzeniu tapety należy pamiętać, że będzie ona inaczej wyświetlana w zależności od posiadanej rozdzielczości ekranu.

Tapeta

Formy reklamowe standard

Artykuł partnerski / sponsorowany

Dane techniczne

Liczba znaków ze spacjami: 5000

Liczba znaków w tytule: do 40

Treść artykułu: powinna nawiązywać do tematyki serwisuTreść artykułu należy dostarczy w pliku tekstowym (.txt) lub MS Word (.docx), zaś formy graficzne w plikach jpg/gif.


Jeśli artykuł zawiera linki, należy je osadzić w pliku tekstowym lub MS Word.

Linkowanie w artykułach zamieszczamy wyłącznie z atrybutem "nofollow".


Artykuł może zawierać do 3 grafik.
Waga jednej grafiki do 50 kb
Preferowany rozmiar: 1024x768px
Minimalny rozmiar: 800x600px

Artykuł sponsorowany

Newsletter

Dane techniczne

Dopuszczalne formaty plików: GIF, JPG, PNG

Rozmiar: gazetaprawna.pl / forsal.pl / infor.pl : 750x200

Maksymalna waga: 30 KBNewsletter

Mailing reklamowy

Dane techniczne

Wymagane kodowanie: UTF-8

Język kreacji HTML5

Maksymalna waga całego mailingu: 50 KBDo wysyłanego mailingu (oprócz treści) konieczne jest dostarczenie następujących informacji:

 1. dane reklamodawcy: pełna nazwa, adres
 2. temat e-maila
 3. nazwa nadawcy e-maila
 4. adresy testowe

Kreacja HTML powinna być przygotowana w następujący sposób:

 1. grafika powinna być umieszczona w katalogu /img
 2. mailing powinien być wykonany w „tabelach” (używając selektora <table> i znaczników cellspacing, cellpadding oraz border z wartościami „0”). Mailing stworzony za pomocą selektorów <div> może nie zostać wyświetlony poprawnie w skrzynce odbiorczej.
 3. style nie mogą być zaciągane z zewnętrznego źródła, muszą być umieszczone w pliku html w kodzie HTML nie mogą być zamieszczone: JavaScript, ramki oraz elementy dynamicznego HTML
 4. w stylach nie można umieszczać grafik, np. tło (niektóre programy wysyłkowe mają problemy z pobieraniem tych grafik)
 5. wszelkie wartości width, height, class, itp. powinny być umieszczone w znacznikach ” ” np. width=”100”, <p class=”style1”>treść</p>
 6. jeśli będą używane kody mierzące to proszę o ich poprawne

UWAGA: mailing HTML z obrazkami zewnętrznymi, otwarty off-line nie dociągnie obrazków – zostaną puste miejsca. Radzimy jak najrzadziej wykorzystywać dociąganie elementów zewnętrznych.


Po wysłaniu testów mailingu prosimy o akceptację pod względem:

 1. technicznym (poprawności własnych kodów mierzących o ile takie występują)
 2. graficznym (czy test jest taki sam jak kreacja oryginalna)

Po wysłaniu testów mailingu prosimy o akceptację pod względem:

Infor.pl nie gwarantuje poprawnego wyświetlania kreacji HTML we wszystkich klientach oraz systemach pocztowych, szczególnie systemach Lotus I Gmail (Google Mail)


Infor Biznes Sp. z o.o. zapewnia realizację oraz monitoring wysyłki.

Za zgodności kreacji z popularnymi systemami pocztowymi dostępnymi na rynku (Outlook Express, Outlook MS, Mozilla Thunderbird), szczególnie systemami Lotus zapewnia producent kreacji.

Skrzynki pocztowe e-mail mogą mieć problemy z poprawnym odczytywaniem styli CSS.

Mailing reklamowy

Kreacje video

VideoAd

Dane techniczne

Maksymalna waga VIDEO: 2 MB

Rozmiar: wd specyfikacji formy reklamowej (Billboard, Double Billboard, rectangle, itd.)

Format pliku: mov, mp4, mpegVideoAd – film reklamowy trwający do 30 sekund emitowany w dowolnej formie reklamowej (billboard, doublebillboard, triplebillboard, wideboard, rectangle, itd), natomiast w formach reklamowych emitowanych na warstwie nad treścią strony (toplayer, floorad) dopuszcza się emisję VideoAd trwającego maksymalnie 15 sekund.


Przygotowanie materiału do emisji leży po stronie klienta


Na kreacje składa się film reklamowy (MP4, WEBM) oraz kreacja właściwa (html5), wyposażona w przyciski start/pauza, stop, włącz/wyłącz dźwięk oraz we wskaźniki załadowania i postępu odtwarzania filmu.

Możliwe są dwie opcje uruchamiania kreacji

 1. film w kreacji uruchamiany jest automatycznie natomiast dźwięk uruchamiany jest po akcji użytkownika (klikniecie bądź najechanie na obszar ikonki dźwięku)
 2. zarówno film jak i dźwięk uruchamiany jest po akcji użytkownika (klikniecie bądź najechanie na obszar playera lub ikonkę dźwięku)

Filmy powinny mieć rozmiar dostosowany do rozmiaru kreacji w których będą emitowane. Specyfikacja poszczególnych form reklamowych znajduje się w poniższej specyfikacji

Video w artykule / Video pod menu

Dane techniczne

Maksymalna waga VIDEO: 5 MB

Rozdzielczość: min. 640x480 px, max. 1920x1080

Proporcje: 16:9

Format pliku: mov, mp4, mpeg

Długość filmu: do 30 sekund

Kodek: każdy, z wyjątkiem: ProRes 4444, HDV 720p60, Go2 Spotkanie 3 i 4, ER AAC LD, redCode
Formaty reklamowe dedykowane pod mobile

Bannery w artykule

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG: 50 KB

Rozmiar: 600x100 / 600x200 px

Format pliku: GIF, JPG, PNGKreacja/format dostępne na serwisach: gazetaprawna.pl; dziennik.pl; forsal.pl.
Banner wyświetlany pod leadem w artykule.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 600x100 / 600x200 px
 3. Maksymalna waga: 50KB

Bannery w artykule mobile

Belki pod menu

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG: 50 KB

Rozmiar: 600x100 / 600x200 px

Format pliku: GIF, JPG, PNGKreacja/format dostępne na serwisach: gazetaprawna.pl; dziennik.pl; forsal.pl; infor.pl.
Banner wyświetlany pod menu.


Kreacja musi być responsywna.Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 600x100 / 600x200 px
 3. Maksymalna waga: 50KB

Belka pod menu mobile

Halfpage

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG: 40 KB

Rozmiar: 300x500 px

Format pliku: GIF, JPG, PNGKreacja/format dostępne na serwisach: gazetaprawna.pl; dziennik.pl; forsal.pl; infor.pl.
Reklama w formie prostokąta o wymiarach 300x500 pikseli emitowana po środku strony.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, png
 2. Rozmiar: 300x500 px
 3. Maksymalna waga: 40KB

Halfpage mobile

Mobiboard

Dane techniczne

Maksymalna waga JPG: 50 / 100 KB

Rozmiar: 750x100, 320x50 px

Format pliku: GIF, JPG, HTML5Kreacja/format dostępne na serwisach: gazetaprawna.pl; dziennik.pl; forsal.pl; infor.pl.
Reklama w formie prostokąta o wymiarach 750x100 pikseli, emitowana na górze strony. Może mieć postać statyczną lub animowaną. Kreacja musi być responsywna.


Typ: obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg
 2. Rozmiar: 750x100 / 320x50 px
 3. Maksymalna waga: 50KB

Typ: HTML5

 1. Dopuszczalne formaty plików to: HTML5
 2. Rozmiar: 750x100 / 320x50 px
 3. Maksymalna waga: 100KB

Mobiboard