Szanowni Państwo,
w związku z zaistniałą sytuacją, przesunięciu ulega data zbierania ankiet do Rankingu Skarbnik Samorządu. Na wypełnione ankiety czekamy do 15 czerwca br.


Zmieniające się przepisy prawa, konieczność realizacji przez samorządy coraz bardziej złożonych zadań oraz nieustannie zwiększające się oczekiwania mieszkańców sprawiają, że zarządzanie finansami JST stanowi ogromne wyzwanie dla włodarzy i skarbników.

Wiele rankingów samorządowych zwraca szczególną uwagę na kwestie finansowe, jednak najczęściej stanowią one element ogólnej diagnozy sytuacji gminy. Celem realizowanego przez nas projektu jest uhonorowanie osób odpowiedzialnych za bieżące i strategiczne zarządzanie finansami samorządów – skarbników, których praca wymaga ogromnej wiedzy dotyczącej finansów publicznych, prawa, jak również innych dziedzin związanych z funkcjonowaniem urzędów gminy.

Aby uzyskać miarodajne wyniki w 2020 r. nasz ranking obejmować będzie następujące kategorie:

  • gminy wiejskie,
  • miejsko-wiejskie,
  • miasta do 100 tys. mieszkańców,
  • miasta powyżej 100 tys. mieszkańców,
  • powiaty do 60 tys. mieszkańców,
  • powiaty powyżej 60 tys. mieszkańców do 120 tys. mieszkańców,
  • powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców.

Umożliwi to wzięcie pod uwagę specyfiki samorządów różnej wielkości i obiektywną ocenę poszczególnych wskaźników.


Dla dwóch przedstawicieli samorządów, którzy zgłoszą swój udział w powyższym rankingu, udział w kongresie Perły Samorządu 2020 jest nieodpłatny. Wymagana rejestracja.


PARTNER MERYTORYCZNY RANKINGU

REGULAMIN RANKINGU "SKARBNIK SAMORZĄDU 2020"


ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO ANKIETY WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KLIKNIJ)

Aby otrzymać dostęp do ankiety rankingu Skarbnik Samorządu, należy wypełnić i wysłać poniższy formularz.

Dane uczestnika (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania dostępu do ankiety)

* pola wymagane

Nazwa gminy/powiatu:*
Adres gminy/powiatu:*
Imię i nazwisko osoby kontaktowej:*
Stanowisko:*
Telefon osoby kontaktowej*
komórkowy
lub stacjonarny

Format wprowadzania: XXX-XXX-XXX

Format wprowadzania: (XX) XXX-XX-XX

E-mail:*

Dostęp do ankiety będzie wysłany na podany w formularzu adres e-mail, najpóźniej w ciągu 24 godzin od wysłania powyższego formularza.


UWAGA: Wypełnienie formularza zgłoszeniowego umożliwiającego dostęp do ankiety nie jest równoznaczne z przystąpieniem do rankingu.


Zgodnie z postanowieniami regulaminu wraz z wypełnioną ankietą, Osoba Kontaktowa jest zobligowana do przesłania skanu wypełnionego i podpisanego przez Wójta / Burmistrza / Prezydenta miasta / Starostę, załącznika nr 1 dołączonego do Regulaminu.
Uzupełniony załącznik należy przesłać na adres e-mail: rafal.zielinski@infor.pl

Wypełnienie ankiety bez przesłania skanu wypełnionego i podpisanego załącznika, zostanie uznane za nieważne.