VIII edycja ogólnopolskiego rankingu Perły Samorządu 2020 Dziennika Gazety Prawnej
VIII Ranking Pereł Samorządu rozstrzygnięty. Sprawdź wyniki!TEGOROCZNA EDYCJA KONGRESU ODBĘDZIE SIĘ W FORMULE ONLINE. SESJE PLENARNE, WARSZTATY ORAZ GALE BĘDZIE MOŻNA ŚLEDZIĆ NA ŻYWO NA:

www.GazetaPrawna.pl
www.Forsal.pl
www.Dziennik.pl
www.Infor.pl

Serdecznie zapraszamy do oglądania !

Ogłoszenie wyników odbywać się będzie bez fizycznego udziału nagrodzonych Wyróżnienia prześlemy pocztą po zakończeniu Kongresu.

Zbieranie zgłoszeń do Rankingu zakończone.

Tegoroczna edycja rankingu Perły Samorządu jest wyjątkowa, bo przypada na obchody 30-lecia pierwszych wyborów lokalnych i uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. Zapewne dla wielu jednostek będzie to okazja do oceny i sporządzenia bilansu tych trzech dekad, a także do zastanowienia się, jak samorząd rozwijać i umacniać. Gminy, które nagrodzimy w tej kolejnej edycji rankingu, być może będą mogły stanowić wzór dla innych, jak sprostać wyzwaniom współczesności.

Miano Pereł Samorządu należy się tym, którzy nie tylko doskonale realizują powierzone prawem zadania, ale też w inspirujący i ambitny sposób odnoszą się do kluczowych wyzwań społecznych, środowiskowych i demograficznych, a w efekcie zapewniają lokalnym społecznościom wyjątkową jakość życia.

Szansę mają wszyscy, skuteczność i pomysłowość nie są bowiem zależne od wielkości, zamożności czy położenia geograficznego. W tym roku już po raz ósmy nagrodzimy samorządy wyróżniające się jakością zarządzania i jakością życia mieszkańców.

Tak jak przed rokiem poszukamy liderów dobrych praktyk w obszarach, które dziś są wyzwaniem dla wszystkich, m.in. gospodarce odpadami, klimatu czy rynku pracy. I co ważne, po roku przerwy wracamy do nagradzania najlepszych włodarzy, przyglądając się zarówno tym, którzy zarządzają od kilku kadencji, jak i tym, którzy swoje urzędowanie zaczęli w 2018 r.

Do udziału w rankingu mogą się zgłaszać:

  • gminy wiejskie,
  • gminy miejsko-wiejskie,
  • gminy miejskie do 100 tys. mieszkańców,
  • gminy miejskie powyżej 100 tys. mieszkańców.

Udział w rankingu jest bezpłatny.


PARTNER MERYTORYCZNY RANKINGU

REGULAMIN RANKINGU "PERŁY SAMORZĄDU 2020"


ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO ANKIETY WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KLIKNIJ)

Aby otrzymać dostęp do ankiety rankingu Perły Samorządu, należy wypełnić i wysłać poniższy formularz.

Dane uczestnika (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania dostępu do ankiety)

* pola wymagane

Nazwa gminy:*
Adres gminy:*
Imię i nazwisko osoby kontaktowej:*
Stanowisko:*
Telefon osoby kontaktowej*
komórkowy
lub stacjonarny

Format wprowadzania: XXX-XXX-XXX

Format wprowadzania: (XX) XXX-XX-XX

E-mail:*

Dostęp do ankiety będzie wysłany na podany w formularzu adres e-mail, najpóźniej w ciągu 24 godzin od wysłania powyższego formularza.


UWAGA: Wypełnienie formularza zgłoszeniowego umożliwiającego dostęp do ankiety nie jest równoznaczne z przystąpieniem do rankingu.


Zgodnie z postanowieniami regulaminu wraz z wypełnioną ankietą, Osoba Kontaktowa jest zobligowana do przesłania skanu wypełnionego i podpisanego przez Wójta / Burmistrza / Prezydenta miasta, załącznika nr 1 dołączonego do Regulaminu.
Uzupełniony załącznik należy przesłać na adres e-mail: rafal.zielinski@infor.pl

Wypełnienie ankiety bez przesłania skanu wypełnionego i podpisanego załącznika, zostanie uznane za nieważne.