Program Kongresu Perły Samorządu
12-13 października 2020 r.
12 października 2020 r.
Wejdź na:

www.GazetaPrawna.pl
www.Forsal.pl
www.Dziennik.pl
www.Infor.pl
10:00-10:10 Rozpoczęcie kongresu
10:10-11:10 Sesja otwierająca: Samorząd – 30 lat doświadczeń wobec wyzwań XXI wieku, także tych najbardziej nieoczekiwanych

Nigdy wcześniej samorządy nie mierzyły się z wyzwaniem, które w gospodarce nosi nazwę czarnego łabędzia. Nigdy wcześniej nie miały do czynienia z niepewnością i nieprzewidywalnością o takiej sile i skali. Na szereg zwyczajnych – ale również bardzo poważnych - problemów i wyzwań, o których dyskutujemy od lat, nałożyły się nowe, nie dające się z niczym porównać – przy czym jednocześnie dotyczą one samorządów jako instytucji, lokalnych wspólnot, przedsiębiorców i mieszkańców. Samorządy muszą sobie z tym radzić jako instytucje - organizacje, ale też muszą równolegle rozwiązywać problemy interesariuszy we wszystkich sferach, którymi się zajmują. Świętujący swoje 30 - lecie polski samorząd może więc czekać rewolucja. Ale jakiego rodzaju i gdzie ona nas zaprowadzi? Czy i do jakiej normalności – również w samorządach – wrócimy?

Zagadnienia:

 • największe wyzwania stojące przed samorządami
 • czy struktura i ustrój samorządu są adekwatne do wyzwań, zwłaszcza tych najbardziej aktualnych
 • czy powiaty powinny zniknąć a podział terytorialny Polski powinien ulec zmianie
 • czy samorządy potrzebują finansowej rewolucji, jakiej?
 • czy i co samorządy mogą zrobić, by ograniczyć ryzyko i skalę gospodarczej i społecznej zapaści związanej z pandemią
 • jak wygląda zarządzanie kryzysowe w samorządach jako organizacjach, a jak zarządzanie kryzysowe w samorządach traktowanych jako wspólnota

Prelegenci:

 • Marek Biernacki, poseł na Sejm RP
 • Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, członek zarządu Powiatu Legionowskiego
 • Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich
 • Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni
 • Andrzej Zybertowicz, doradca społeczny Prezydenta RP

Prowadzenie: Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej

11:10-11:15 Ogłoszenie laureatów nagrody z okazji 30-lecia reformy samorządowej w Polsce
11:15-11:30 Studio live DGP
– rozmowa z prof. dr hab. Antonim Dudkiem, profesor zwyczajny w Katedrze Instytucji i Zachowań Politycznych, Zakład Instytucji, Aktorów i Procesów Politycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz laureatami wyróżnień specjalnych z okazji 30-lecia reformy samorządowej w Polsce
11:30–12:30 Sesja: Gospodarka odpadami na inwestycyjnym i prawnym rozdrożu - jak zażegnać kryzys śmieciowy, który nawarstwiał się od lat?

Gospodarka komunalna przeszła w ostatnich miesiącach wiele reform, a epidemia koronawirusa dodatkowo wyeksponowała nowe problemy - brak odpowiednich instalacji, niewystarczająca selektywna zbiórka, problemy z osiągnięciem poziomów recyklingu. Epidemia wpłynęła również na szereg ważnych reform, które muszą poczekać na swoją kolej. Czas ustalić na jakim etapie jesteśmy z wdrażaniem unijnych dyrektyw i modernizacją infrastruktury. To również czas na określenie nowych kierunków. Z jednej strony samorządy odczuwają rosnącą presję ze strony UE na poprawę wskaźników recyklingu. Z drugiej, koszty gospodarki odpadami karkołomnie wzrosły, recykling kuleje, a na horyzoncie już widać kary za niewywiązanie się z prośrodowiskowych zobowiązań. Wielu widzi nadzieję na poprawę sytuacji we wdrożeniu systemu Rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Inni liczą, że kryzys śmieciowy zażegna nowa inwestycja w spalarnię odpadów. Które rozwiązania mają szansę na powodzenie, oraz wsparcie rządu?

Zagadnienia:

 • jak wygląda gospodarka odpadami w trakcie kryzysu spowodowanego COVID-19? Czego nas ten kryzys nauczył? Jakie słabości systemu komunalnego obnażył?
 • co samorządy mogą zrobić, by zatrzymać lawinowy wzrost cen za odbiór odpadów? Co czeka nas w przyszłości? Może to dopiero pierwsze cenowe wstrząsy, a trzęsienie ziemi dopiero przed nami?
 • potrzeby inwestycyjne w gospodarce komunalnej. Czy spalarnie odpadów są lekarstwem na rosnące ceny odpadów? Co jak nie instalacje termicznego przekształcania odpadów?
 • walka o poziomy recyklingu - jak samorządy mogą teraz szybko nadrobić lata powolnej poprawy selektywnej zbiórki? Czy to w ogóle możliwe?
 • jak powinien wyglądać nowy system opłat produktowych i Rozszerzonej odpowiedzialności producentów? Do kogo, jak i w jakiej wysokości powinny trafić pieniądze? Jaką rolę w systemie ROP mogą, lub powinny odegrać gminy?

Prelegenci:

 • Dominik Bąk, zastępca prezesa zarządu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Bartosz Frankowski, naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni
 • Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa
 • Anna Specht-Schampera, radca prawny, partner, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k.
 • Jacek Wodzisławski, prezes zarządu Fundacji RECAL

Prowadzenie: Jakub Pawłowski, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej

12:30-12:45 Studio live DGP
– rozmowa z Jarosławem Rolińskim, dyrektorem departamentu ochrony ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12:45-13:45 Sesja: Finansowanie zadań samorządów – nowe narzędzia na nowe czasy

Przygotowanie budżetów na rok 2020 - jak zgodnie twierdzą samorządowcy - było jednym z najtrudniejszych zadań od lat. Wszystko przez rosnące koszty funkcjonowania miast i gmin (rosnące koszty energii, wywozu śmieci) czy zmiany w systemie podatkowym, wprowadzone w 2019 roku. Niespodziewanie na to wszystko nałożyła się pandemia koronawirusa i jej gospodarcze skutki. Okazały się one bolesne także dla lokalnych budżetów. Samorządy wdrożyły własne programy pomocowe dla przedsiębiorców, co nie pozostało bez wpływu na ich finanse. Wyraźnie spadną też wpływy podatkowe samorządów, w wielu miejscach stanęły też inwestycje. Rząd szacuje, że sektor samorządowy straci ok. 13,5 mld złotych. Nikt - zarówno władze lokalne, jak i centralne - nie był na taki szok w pełni przygotowany. Jak teraz poradzić sobie w tej „nowej normalności”? W jaki sposób będą funkcjonować władze lokalne, jak wrócimy na dawne finansowe i inwestycyjne tory? Jakie perspektywy rysują się na 2021 rok?

Zagadnienia:

 • skutki pandemii dla lokalnych budżetów - próba zbilansowania sytuacji
 • jakie rozwiązania osłonowe wdrożono, co okazało się skuteczne, a co nie, jakie są plany na kolejne miesiące?
 • jak zarządzać długiem samorządowym w obecnej sytuacji? Gdzie szukać źródeł finansowania inwestycji? Co ze zdolnością za-dłużeniową JST?
 • jaką rolę pełni samorząd w procesie powrotu polskiej gospodarki do normalności? Jak stymulować inwestycje?
 • wnioski systemowe - co powinno się zmienić w systemie finansowym samorządów? Czy rewolucja w tym zakresie jest jeszcze możliwa?

Prelegenci:

 • Krzysztof Koman, prezes zarządu Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A.
 • Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
 • Andrzej Maciejewski, ekspert Instytutu Sobieskiego
 • Krzysztof Szałucki, skarbnik Miasta Gdyni
 • Krzysztof Żuk, prezydent Lublina

Prowadzenie: Tomasz Żółciak, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej

13:45-13:55 Ogłoszenie wyników rankingu Skarbnik samorządu 2020
13:55-14:15 Studio live DGP
– rozmowa z Dariuszem Mejszutowiczem, wicedyrektorem Działu Rynku Pierwotnego Giełdy Papierów Wartościowych oraz laureatami rankingu Skarbnik Samorządu 2020
14:15-15:15 Panel: Energia i pieniądze, czyli jak samorząd ma połączyć klimatyczne oczekiwania, finansowe ograniczenia i energetyczne zapotrzebowanie w czasie po pandemii?

Czy rozwój energetyki obywatelskiej i OZE są szansą dla samorządów, by nie zahamować inwestycji w dobie recesji i wyjść finansowo na prostą? Czy zielone inwestycje będą pierwsze do wycięcia z gminnych budżetów, czy wręcz odwrotnie: powinny zostać przyspieszone, bo zapewnią gminom i mieszkańcom oszczędności, tak kluczowe w czasach kryzysu? Jak powinna wyglądać transformacja energetyczna i przeciwdziałanie zmianom klimatu w erze po COVID-19? Od czego należałoby ją zacząć? Jak samorząd mógłby uniezależnić się od zawirowań na rynku? Jakich narzędzi mu potrzeba, by osiągnąć samowystarczalność energetyczną?

Zagadnienia:

 • czy zielone inwestycje powinny zostać przyspieszone, czy odłożone na później?
 • zabezpieczenie energetyki i ograniczenie wzrostu cen prądu - jak się za to zabrać?
 • jak ograniczyć koszty wykorzystania energii w gminie? Czy rozwiązaniem są tylko OZE?
 • jak samorządy mogą przygotować się na czekające je wyzwania ekologiczne? Braki wody, powodzie, rosnące zapotrzebowanie na energię, zanieczyszczenia powietrza - co można zrobić, by zabezpieczyć się na te okoliczności i minimalizować spowodowane nimi straty
 • gdzie w dobie kryzysu szukać oszczędności w energetyce?

Prelegenci:

 • Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki
 • Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska
 • Jurand Saternus, krajowy konsultant Centrum monitoringu i jakości powietrza Airly
 • Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland

Prowadzenie: Jakub Pawłowski, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej

15:15-15:30 Studio live DGP - podsumowanie pierwszego dnia kongresu
20:00-21:00 Ogłoszenie wyników rankingu Perły samorządu 2020
13 października 2020 r.
Wejdź na:

www.GazetaPrawna.pl
www.Forsal.pl
www.Dziennik.pl
www.Infor.pl
10:00-10:10 Rozpoczęcie drugiego dnia kongresu
10:10–11:10 Sesja: Czy w dobie mediów społecznościowych potrzeba mediów samorządowych – lekcje ze współczesności i epidemii

Rewolucja technologiczna nie zwalnia i w sposób całościowy zmienia rzeczywistość komunikacyjną a przez to i polityczną samorządów. Wielu specjalistów od marketingu uważa, że przyszłością w biznesie jest bezpośredni kontakt z odbiorcami – możliwy dzięki szybkiemu rozwojowi mediów społecznościowych. Czy to również przyszłość komunikacji i marketingu samorządów? Jak na świat przyszłości przygotować się mają pracownicy samorządowi?

Zagadnienia:

 • czy samorządy powinny posiadać własne media?
 • w jaki sposób samorząd powinien budować relacje z lokalnymi mediami?
 • co dla polityki komunikacyjnej samorządów oznacza szybki rozwój mediów społecznościowych
 • zasięg, sprzedaż a może wiarygodność – co jest ważne w komunikacji i jakie są oczekiwania różnych grup mieszkańców?
 • jak wyglądać powinna relacja pomiędzy mediami samorządowymi a lokalnymi?
 • w jaki sposób komunikacyjne kanały własne samorządów przysłużyły się podczas pandemii

Prelegenci:

 • Agnieszka Janowicz, zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Gdyni
 • Jacek Kotarbiński, ekonomista, rynkolog, marketer
 • Szymon Sikorski, prezes zarządu Publicon Sp. z o.o.

Prowadzenie: Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej oraz
Jakub Kapiszewski, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej


Wręczenie wyróżnień w konkursie Medialna Perła samorządu 2020

11:10-11:30 Ogłoszenie wyników konkursu Medialna Perła samorządu 2020
11:30-11:45 Studio live DGP
– Globalne wyzwania w samorządach – rozmowa Katarzyny Gruszeckiej – Spychały, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki oraz Miguel Eiras Antunes, Global Smart Cities & Local Government Leader Deloitte (prowadzona w języku angielskim)
11:45-12:45 Panel dyskusyjny: Zdrowe i zintegrowane społeczności nie tylko w dobie koronawirusa. Jak samorząd może aktywnie wpływać na lokalną strukturę demograficzną?

Starzenie się społeczeństwa, rosnący trend wyludniania się całych powiatów, do tego problem integracji pracowników z innych krajów z lokalną społecznością. Współczesne zmiany demograficzne to jedno z głównych wyzwań dla samorządów. Część włodarzy już dostrzega te zagrożenia i stawia na aktywne działania. To wymaga od nich całkowicie innowacyjnego podejścia do problemów, ale również budowania własnych programów zintegrowanej polityki społecznej czy zdrowotnej. Do tego doszedł problem kreowania takiej odpowiedzialnej polityki społecznej w dobie walki z epidemią.

Zagadnienia:

 • czy samorządy zdały egzamin z walki z epidemią?
 • czy działania podjęte w czasie epidemii przełożyły się na postrzeganie samorządów przez mieszkańców, jako odpowie-dzialnych i dbających o ich bezpieczeństwo?
 • seniorzy - grupa szczególnej troski, co szczególnie było można zauważyć w czasie epidemii. Jak o nich dbać, jak ich uaktywniać, jakie programy dla nich kreować, jakie wsparcie zdrowotne?
 • jak samorządowcy przeciwdziałają wyludnianiu się ich terenów? Jak zachęcają młodych, żeby tam zostawali i budowali potencjał swoich małych ojczyzn?
 • migranci - jak ich zachęcać, żeby zostawali w Polsce, integrowali się z lokalnymi społecznościami
 • jakiego wsparcia w tych zakresach oczekują samorządowcy od władzy centralnej? Czy w ogóle takiej pomocy potrzebują?
 • czy wszystko sprowadza się do pieniędzy i finansowania?
 • rekomendacje na przyszłość

Prelegenci:

 • Krzysztof Głomb, pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. współpracy z administracją samorządową Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwo Cyfryzacji, prezes zarządu, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
 • Aleksandra Gosk, członek zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
 • Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji
 • Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica

Prowadzenie: Dominika Sikora, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

12:45-12:50 Studio live DGP
–Szpitale i samorządy w dobie pandemii - czy zdały egzamin z walki z wirusem? - wywiad ze Sławomirem Gadomskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia
12:50-14:00 Warsztaty PPK w samorządach

Wprowadzenie:
Robert Zapotoczny, Prezes PFR Portal PPK
Tomasz Żółciak, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej

Zagadnienia:

 • Jak wybrać instytucje finansową
 • Jak podpisać umowę o prowadzenie i umowę o zarządzanie
 • W jaki sposób wyłonić reprezentację pracowniczą
 • Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcy, który wdraża PPK

Prowadzenie: Krzysztof Słomiński, ekspert regionalny PPK w PFR

14:00-14:30 Studio live DGP: Medialna Perła samorządu – dobre praktyki
14:30-15:00 Zakończenie kongresu