Przyszłość franczyzy w Polsce: po pierwsze, prawo


Zagadnienia:

 1. sytuacja na rynku franczyzy i jakość regulacji.
 2. istota franczyzy: co powinno cechować tę formę współpracy/stosunek prawny i jak powinna być uregulowana? Doświadczenia Polski i innych krajów.
 3. wyzwania na rynku franczyzy: nierównowaga stron, asymetria informacji, długi czas trwania umów, rygorystyczny zakaz konkurencji, kary umowne. Czy umowa franczyzy może być mniej dolegliwa dla franczyzobiorców i należycie chronić interesy franczyzodawców?
 4. samoregulacja jako sposób na eliminowanie problemów na rynku franczyzy i ochrona interesów wszystkich stron: na ile jest skuteczny?
 5. franczyza i ESG: w jaki sposób idee ESG mogą sprzyjać budowie wartości franczyzy – oraz jak zadbać o przestrzeganie reguł ESG w łańcuchu wartości we franczyzie?

Uczestnicy debaty:

 • Marcin Sławecki, przewodniczący Zespołu do spraw franczyzy w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • dr Marta Ziółkowska, kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Franczyzą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Paweł Tracz, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców
 • Szymon Witkowski, radca prawny, ekspert Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Arkadiusz Słodkowski, członek zarządu Polskiej Organizacji Franczyzodawców
 • Jacek Cieplak, wiceprezes zarządu Pracodawców RP

Jak zorganizować system kaucyjny?


Według zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska w najbliższym czasie rząd powinien przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach. Ma ona wprowadzić w Polsce system kaucyjny, który ma zacząć działać w 2025 r. – po dwóch latach od wejścia ustawy w życie.
Ministerstwo podtrzymuje decyzję, zgodnie z którą możemy mieć w Polsce wielu operatorów systemu. Jakie są kluczowe wyzwania na drodze do wprowadzenia kaucji na opakowania w naszym kraju? Jakie efekty przyniesie to rozwiązanie z punktu widzenia najważniejszych interesariuszy – konsumentów, producentów żywności, producentów opakowań, handlu, samorządów, ochrony środowiska?

Zagadnienia:

 1. Główne założenia projektu ustawy dot. systemu kaucyjnego przygotowanego przez MKiŚ;
 2. Kluczowe postulaty biznesu – wprowadzających, branży handlowej, producentów opakowań, organizacji odzysku;
 3. Jak nowe regulacje wpłyną na samorządy;
 4. Co wprowadzenie systemu kaucyjnego będzie oznaczać dla konsumentów;
 5. Jak wprowadzenie systemu kaucyjnego wpłynie na rozwój gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce?

Uczestnicy debaty:

 • Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs dla Europy Północno-Wschodniej w Grupie TOMRA
 • Piotr Kardaś, Związek Pracodawców „Polskie Szkło”
 • Robert Chciuk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Maciej Ptaszyński, Wiceprezes Zarządu, Polska Izba Handlu
Dyskusję poprowadziła Sonia Sobczyk-Grygiel, dziennikarka "Dziennika Gazety Prawnej".

Szanse i ryzyka związane z cyfryzacją ochrony zdrowia - dla biznesu i strony publicznej


Zagadnienia:

 1. Innowacje w zdrowiu są motorem innowacji i różnych e-rozwiązań. W jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o cyfryzację służby zdrowia w Polsce i Europie?
 2. Pandemia przyspieszyła rozwój e-zdrowia. Czy kryzysy to jedyna szansa rozwoju tego obszaru?
 3. Jakie rozwiązania się sprawdziły, jakie nie wypaliły?
 4. Gdzie chcemy być za 10 lat? Czy jest to recepta np. na brak kadr?
 5. Wymiana danych medycznych pomiędzy państwami UE - to teraz najgorętszy temat w ramach rozmów w KE i państwami członkowskimi. Dlaczego miałoby nas to popchnąć do przodu?
 6. Najwięcej obaw budzi z jednej strony cyberbezpieczeństwo oraz ryzyko inwigilacji? Jak z tego wybrnąć?

Uczestnicy debaty:

 • Janusz Cieszyński, Sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa
 • dr Artur Drobniak, Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia COBIK, Naczelna Izba Lekarska
 • Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland S.A.
 • dr hab. Katarzyna Kolasa, prof ALK Liderka Studium Podyplomowego Kursu Digitial Health Start Me Up dedykowanego liderom transformacji cyfrowej w ochronie zdrowia
 • Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali
 • dr Andrzej Ryś, Główny Doradca Naukowy, Dyrekcja Generalna SANTE w Komisji Europejskiej
 • Paweł Masiarz, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia
Dyskusję poprowadziła Klara Klinger-Kosmala, dziennikarka "Dziennika Gazety Prawnej".

Rozwój e-KRS. Co przedsiębiorcy zyskują na zmianach?


Debata z udziałem ekspertów oraz wiceministra sprawiedliwości na temat ułatwień w zakresie korzystania z usług rejestrowych wprowadzonych wraz z uruchomieniem Portalu Rejestrów Sądowych. Czy platforma przyspieszyła wnoszenie i procedowanie wniosków? Jakie funkcjonalności powinny się jeszcze pojawić?

Zagadnienia:

 1. Jak Portal Rejestrów Sądowych wpływa na pracę prawników i przedsiębiorców?
 2. Sprawniej, ale czy na pewno szybciej? Długa droga od wniosku do wpisu.
 3. Nie ma ideałów. Jakie bolączki e-KRS trzeba naprawić?
 4. Omówienie nadchodzących funkcjonalności i wskazanie potrzeb przedsiębiorców.

Uczestnicy debaty:

 • Michał Woś, Wiceminister Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Agnieszka Forowicz-Janicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Jakub Bińkowski, Członek Zarządu i Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Jakub Sikorski, Radca Prawny w Kancelarii GLC
 • Katarzyna Krzywobłocka, Radca Prawny w Kancelarii SDZLEGAL Schindhelm

Rok 2022 rokiem rewolucji w samorządowych finansach. Rok 2023 rokiem spokoju czy zapaści?


Zagadnienia:

 1. Co Polski Ład zmienił w tegorocznych budżetach samorządowych? Jak bilansuje się obniżenie dochodów własnych JST z jednej strony z rządowym pakietem stabilizującym finanse JST z drugiej?
 2. Pełzająca reforma samorządowych finansów - jak zmienia się struktura dochodów samorządów, jak wpływa to na ich politykę inwestycyjną i zadłużeniową?
 3. Jak inflacja i rosnące stopy procentowe wpływają na koszt obsługi zadłużenia JST?
 4. Jakie są perspektywy samorządowych finansów na 2023 rok? Czy będzie on faktycznie trudniejszy niż 2022 rok, jak przewiduje wielu włodarzy?
 5. Wojna w Ukrainie a polskie samorządy. Jak bezprecedensowy napływ uchodźców wpłynął na priorytety finansowe władz lokalnych. Jak wygląda współpraca z rządem?

Uczestnicy debaty:

 • Katarzyna Gruszecka-Spychała, Wiceprezydent Gdyni
 • Piotr Tomaszewski, skarbnik miasta, Urząd Miasta Bydgoszczy
 • Jakub Banaszek, Prezydent Miasta Chełma
 • Dariusz Mejszutowicz, Wicedyrektor Działu Rynku Pierwotnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Krzysztof Koman, Prezes Zarządu, CentroPolis S.A.
Debatę poprowadził Tomasz Żółciak, dziennikarz "Dziennika Gazety Prawnej".

Jaki system kaucyjny w Polsce?


31 stycznia Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało do konsultacji długo wyczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach. Ma on wprowadzić w Polsce system kaucyjny. Ministerstwo proponuje objęcie kaucją butelek z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3 l i szklanych wielokrotnego użytku do 1,5 l. Choć wprowadzenie tego systemu cieszy się zdecydowanym poparciem Polaków, stanowiska poszczególnych interesariuszy w tej sprawie zdecydowanie się różnią. Większość, choć nie wszyscy, opowiada się za jednym operatorem systemu. Projekt dopuszcza wielu. Kontrowersje budzi też brak objęcia kaucją aluminiowych puszek, co postuluje większość zaangażowanych podmiotów. Z kolei branża handlowa nie chce w systemie wielorazowych szklanych opakowań, co oburza organizacje pozarządowe. Czy uda się zatem wprowadzić w Polsce system kaucyjny optymalny z punktu widzenia interesów konsumentów oraz ochrony środowiska, a jednocześnie uwzględniający interesy biznesu?

Zagadnienia:

 1. Główne założenia projektu ustawy dot. systemu kaucyjnego przygotowanego przez MKiŚ
 2. Kluczowe postulaty biznesu – wprowadzających, branży handlowej, producentów opakowań, organizacji odzysku
 3. Jak nowe regulacje wpłyną na samorządy
 4. Czy system kaucyjny powinien objąć tylko butelki z tworzyw do 3 l i wielorazowe szklane do 1,5 l, czy również jednorazowe szklane oraz puszki aluminiowe

Uczestnicy debaty:

 • dr inż. Andrzej Gantner, Wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności
 • Anna Larsson, dyrektor ds. gospodarki o obiegu zamkniętym, Reloop Europe
 • Filip Piotrowski, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste
 • Olga Goitowska, przedstawicielka Unii Metropolii Polskich, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w Gdańsku
 • Piotr Szewczyk, Prezes Zarządu, Rada RIPOK Związek Pracodawców
 • Andrzej Grzymała, dyrektor generalny i wiceprezes zarządu RLG w Polsce
 • Grzegorz Adamski, ekspert Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie
 • Jacek Wodzisławski, Prezes Zarządu, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL
 • Piotr Kardas, Związek Pracodawców „Polskie Szkło”
 • Paweł Sosnowski, Naczelnik Wydziału ds. Odpadów Poużytkowych, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Digitalizacja w służbie pacjentom


Zagadnienia:

 1. Transformacja cyfrowa w systemie lecznictwa – gdzie jesteśmy, co się udało?
 2. Polska vs. inne kraje UE – wzorce, modele, rozwiązania do wykorzystania, od kogo się uczyć?
 3. Czego w kontekście cyfryzacji usług medycznych nauczyła nas pandemia?
 4. Nowoczesne rozwiązania w telemedycynie - przykłady, praktyki, star-upy
 5. Rekomendacje zmian

Uczestnicy debaty:

 • Andrzej Browarski, dyrektor Biura Analiz i Innowacji, PZU Zdrowie
 • Janusz Cieszyński, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa
 • dr hab. Katarzyna Kolasa, Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną, profesor Akademii Leona Koźmińskiego
 • Paweł Kuśmierowski, partner associate, Life Sciences & Health Care, Deloitte Poland
 • Tomasz Rudolf, prezes i współzałożyciel Doctor.One

Czy samorządy mogą być same?


Otoczenie regulacyjne, ustrojowe i polityczne jest z każdym rokiem coraz ciekawsze i bardziej wymagające dla samorządów. Co to oznacza dla ich pozycji i przyszłości? W jaki sposób rzutuje na perspektywy finansowe i rozwojowe? A przede wszystkim, czy oznacza, że lokalni liderzy muszą odrzucić indywidualne ambicje i pogłębiać współpracę? Co nowa rzeczywistość oznacza dla samorządowych związków i organizacji.

Zagadnienia:

 1. najważniejsze regulacyjne zmiany w otoczenie samorządów
 2. wyzwania samorządowej współpracy
 3. jaka jest rola związków i organizacji

Uczestnicy debaty:

 • Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki
 • Waldemar Bojarun, wiceprezydent miasta Katowice
 • Tomasz Fijołek, dyrektor biura Unii Metropolii Polskich
 • Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, wójt gminy Terespol
 • Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich
 • Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich
Debatę poprowadził Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego "Dziennika Gazety Prawnej".

Umiędzynarodowienie nauk medycznych szansą na rozwój i podniesienie kompetencji polskiej kadry medycznej


Kiedyś wysyłaliśmy naszych żołnierzy na amerykański West Point. Dzisiaj pora zrobić to samo z lekarzami! Budowa silnego systemu opieki zdrowotnej oznacza konieczność nieustannego szkolenia kadr, czyli organizowania im możliwości podnoszenia kompetencji na zagranicznych uczelniach. I nie tylko – Polska może stać się również magnesem dla lekarzy z zagranicy. Instrumenty do umiędzynarodowienia już mamy. Pora nadać im nowy impet!

Zagadnienia:

 1. Podnoszenie potencjału naukowego rodzimych uczelni medycznych poprzez wymianę naukową
 2. Co jeszcze można zrobić, żeby rozwinąć działalność badawczą i dydaktyczną uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych?
 3. Jak przyspieszyć transfer technologii i pomysłów powstałych na uczelniach medycznych do biznesu?
 4. Jaki był wkład polskich naukowców w walkę z pandemią i co zrobić, żeby w przyszłości był jeszcze większy?
 5. Możliwości przyciągnięcia do pracy w Polsce kadry medycznej z zagranicy

Uczestnicy debaty:

 • Prof. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • dr hab. n. med. Dorota Makarewicz, Zastępca Dyrektora Wydziału Nauki i Finansowania Projektów, Agencja Badań Medycznych
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący KRASP
 • Marek Skulimowski, prezes Fundacji Kościuszkowskiej
 • dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany
Debatę poprowadził Jakub Kapiszewski, dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”.

Obywatele Decydują - czas na zmiany


Zagadnienia:

 1. Czy ustawa o OIU ma szansę być traktowana jako rzecz dla obywateli, ponad podziałami partyjnymi?
 2. Dlaczego tak trudno wprowadzić zmiany w OIU, pomimo dekady dyskusji na temat potrzeby tych zmian?
 3. Czy partie polityczne są skłonne poprzeć zwiększenie roli obywateli w inicjatywie ustawodawczej, a jeśli tak to w jakim zakresie, gdzie dostrzegają ewentualne problemy?
 4. Czy jest szansa na przedłożenie projektu zmian dotyczących OIU przez Prezydenta?
 5. Czy jeśli Parlament uchwaliłby takie zmiany to Prezydent podpisze ustawę?
 6. Co należałoby zmienić w sposobie procedowania OIU?
 7. Jakie problemy napotykają komitety OIU podczas prób wprowadzenia nowych ustaw?

Uczestnicy debaty:

 • Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
 • Hanna Gill-Piątek, Posłanka na Sejm RP
 • Arkadiusz Myrcha, Poseł na Sejm RP
 • Rafał Górski, Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich
Debatę poprowadził Sławomir Wikariak, dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”.

Cyfrowy Krajowy Rejestr Zadłużonych jako instrument wsparcia dla przedsiębiorstw


Ostatnie 1,5 roku funkcjonowania w realiach pandemii uświadomiło nam, jak wielkie znaczenie we współczesnym świecie odgrywa cyfryzacja. W ostatnim czasie obserwujemy jej bezprecedensowe przyspieszenie. Trend ten nie omija wymiaru sprawiedliwości, który przechodzi właśnie cyfrową rewolucję. Jednym z jej elementów będzie uruchomienie – 1 grudnia tego roku – systemu teleinformatycznego obsługującego Krajowy Rejestr Zadłużonych. Dzięki temu wnioski i dokumenty do KRZ będzie można złożyć przez internet. Możliwa będzie też cyfryzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Wszystko to przełoży się na przyspieszenie sanacji firm, które znalazły się w tarapatach, m.in. właśnie z powodu Covid19.

Zagadnienia:

 1. Co to jest Krajowy Rejestr Zadłużonych, dlaczego Polska musi go wprowadzić i jakie informacje się w nim znajdą;
 2. Cyfryzacja Krajowego Rejestru Zadłużonych na tle informatyzacji wymiaru sprawiedliwości ( m.in. e-KRS i Elektroniczne Księgi Wieczyste);
 3. Rola KRZ w procesach restrukturyzacyjnych;
 4. Jakie korzyści KRZ i generalnie cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości przyniesie dla przedsiębiorców i bezpieczeństwa obrotu;
 5. Czy KRZ będzie kolejnym krokiem w efektywnym ograniczaniu zjawiska długów alimentacyjnych;
 6. W zależności od składu uczestników debaty – znaczenie KRZ dla sektora bankowego lub środowiska komorniczego

Uczestnicy debaty:

 • Michał Woś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Jakub Bińkowski, członek zarządu, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Grzegorz Mróz, zastępca dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Karol Tatara, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny, założyciel Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy
 • Piotr Zimmerman, kancelaria Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy, doradca restrukturyzacyjny i radca prawny, były sędzia sądu upadłościowego
 • Justyna Żukowska-Gołębiewska, prezes STOWARZYSZENIA POPRAWY SPRAW ALIMENTACYJNYCH – „DLA NASZYCH DZIECI”

Debata „Rewolucja w poborze e-myta. Szansa czy zagrożenie dla firm transportowych”


Po 10 latach Polska zmienia technologię poboru opłat za przejazd odcinkami dróg płatnych. Naliczanie i pobór opłat w oparciu o technologię mikrofalową (DSRC) zastąpi system oparty o geolokalizację GPS. Na trzy miesiące przed godziną zero operator systemu wciąż nie podpisał jednak umów z dostawcami kart flotowych, a na rynku brakuje montowanych w pojazdach urządzeń (tzw. OBU) służących do poboru opłat. W tej sytuacji należy się spodziewać, że w większość opłat będzie wnoszonych za pomocą aplikacji mobilnej eToll, przygotowaną przez Krajową Administrację Skarbową. Czy uda się płynnie przeprowadzić przejście z jednego systemu do drugiego, czy też październik będzie stał pod znakiem chaosu, paraliżu transportu i kłopotów za naliczaniem kar za przejazdy, za które system nie pobierze opłaty.

Uczestnicy debaty:

 • Piotr Król, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury
 • Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska
 • Bartosz Najman, wiceprezes Zarządu Inelo Polska
 • Mariusz Derdziak, kierownik Sprzedaży DKV EURO SERVICE Polska Sp. z o. o.
 • Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica

„Research in Poland. Jak robić naukę, to tylko w Polsce – czyli jak możemy przyciągać akademickie talenty z zagranicy”


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA uruchomiła nowe narzędzie dedykowane naukowcom zagranicznym, służące umiędzynarodowieniu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego z perspektywy szerokiego grona odbiorców.
Informacje na temat systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, narzędzia pozwalające szybko znaleźć grant, ofertę pracy i event naukowy, sukcesy polskich naukowców! To wszystko w jednym miejscu w języku angielskim tak by zagraniczni naukowcy w łatwy sposób dotarli do informacji na temat możliwości prowadzenia badań naukowych w Polsce!
Dlaczego współpraca międzynarodowa stanowi współcześnie klucz do rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego? W jaki sposób docierać z informacjami do zagranicznych naukowców i dlaczego w tym zakresie tak ważna jest współpraca różnych podmiotów. Na te oraz inne tematy dyskusję podjęli przedstawiciele instytucji nauki i szkolnictwa wyższego szczególnie zaangażowani w proces umiędzynarodowienia.

Zagadnienia:

 1. Czy Polska dzisiaj jest atrakcyjnym miejscem pracy dla zagranicznych naukowców? Jakie są największe bariery w ściąganiu międzynarodowych talentów?
 2. Jakie są oczekiwania badaczy poszukujących pracy poza swoim macierzystym krajem? Co mówią na temat pracy w Polsce?
 3. Naukowcy zagraniczni na polskich uczelniach, polscy naukowcy w międzynarodowych zespołach badawczych – dlaczego współpraca międzynarodowa stanowi rdzeń rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego?
 4. Co jeszcze można zrobić, żeby zagraniczne talenty chętniej wybierały Polskę jako miejsce pracy?

Uczestnicy debaty:

 • Dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • Wojciech Murdzek, wiceminister Edukacji i Nauki
 • Przemysław Gembiak, zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Prof. Maciej Żylicz, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • Prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Debatę poprowadził Jakub Kapiszewski, dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”.

Kadry Przyszłości


Zagadnienia:

 1. Jak i skąd pozyskać wartościowych pracowników?
 2. Przystosowanie szkół i uczelni do zapotrzebowania i poziomu kwalifikacji na rynku pracy;
 3. Automatyzacja i informatyzacja przedsiębiorstw – nowa rola pracownika, nowe kompetencje
 4. Współpraca pracodawców ze szkołami i uczelniami jako niezbędny element budowania przyszłych kadr dla nowoczesnej gospodarki na podstawie oferty Grupy Azoty.
 5. Dostosowanie procesu kształcenia zawodowego do wymogów gospodarki przyszłości;
 6. Sposoby doskonalenia współpracy pomiędzy nauką a przemysłem;
 7. Udział w międzynarodowych konkursach jako możliwość podnoszenia kwalifikacji i wymiany dobrych praktyk
 8. WorldSkills Poland a przygotowanie młodego człowieka do wejścia na rynek pracy

Uczestnicy debaty:

 • Dr Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Oficjalny Delegat WorldSkills Poland;
 • Dr Grzegorz Kądzielawski – Wiceprezes Grupy Azoty S.A.
 • dr inż. Paweł Pichniarczyk ; Dyrektor; Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych;
 • dr inż. Anna Kuźniar, prof. Politechniki Rzeszowskiej, Koordynator konkursów chemicznych dla szkół podstawowych i średnich;
 • Jarosław Jurzak, Radny Powiatu Oświęcimskiego; Członek Komisji Edukacji.
Debatę poprowadził Grzegorz Kowalczyk, Dziennik Gazeta Prawna.

Skąd pieniądze na zdrowie – rekomendacje zmian finansowania systemu


Pandemia tylko jeszcze bardziej uświadomiła nam, z jak wielkimi problemami boryka się nasz system ochrony zdrowia. Braki kadrowe, sprzętowe, kłopoty organizacyjne. Ale przede wszystkim – ograniczenia finansowe, które skutecznie blokują skok jakościowy oferowanych świadczeń i zakresu leczenia pacjentów.
Stąd próba odpowiedzi na pytanie- jak zmieniać dotychczasowy model finansowania systemu lecznictwa, ile faktycznie pieniędzy jest przeznaczanych na zdrowie a ile powinno. Na ile ustawa 6 proc. PKB pozwoli Polsce osiągnąć średnią unijną wydatków na świadczenia zdrowotne. W końcu – gdzie szukać dodatkowych pieniędzy.

Zagadnienia:

 1. Diagnoza sytuacji- czy pandemia uwypukliła wąskie gardła systemu finansowania systemu lecznictwa?
 2. Gra na liczby, czyli ile faktycznie pieniędzy na zdrowie jest w systemie lecznictwa?
 3. Wydatki publiczne vs. wydatki prywatne.
 4. Ustawa 6 proc. PKB – recepta, która pozwoli osiągnąć poziom publicznych wydatków na zdrowie na poziomie unijnym, czy iluzja poprawy?
 5. Nowy Ład – nowe pomysły na zmiany w finansowaniu systemu lecznictwa. Kto zapłaci więcej na zdrowie?
 6. Ubezpieczenie pielęgnacyjne odpowiedzią na zapaść demograficzną?

Uczestnicy debaty:

 • Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
 • Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich
 • Poseł PiS Tomasz Latos, przewodniczacy sejmowej Komisji Zdrowia
 • Maria Libura, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
 • Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń
 • Jakub Szulc, ekspert EY Polska
Debatę poprowadzili: Dominika Sikora, Zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej” oraz Grzegorz Osiecki, dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”.

Wpływ pandemii na rynek oszczędności emerytalnych


Zagadnienia:

 1. Wpływ pandemii na rynek oszczędności emerytalnych
 2. Panorama systemu emerytalnego po OFE. Ile prywatnego, ile publicznego
 3. Jak zmiany w OFE wpłyną w prywatne oszczędzanie na emeryturę, czy w większym stopniu uruchomią IKE i IKZE
 4. PPK konkurencja czy dopełnienie innych form prywatnego oszczędzania na emeryturę. Jak ocenić pierwsze lata działania systemu?
 5. Inne produkty długoterminowego oszczędzania (np. UFK, fundusze inwestycyjne, inne)
 6. Ogólnoeuropejskie Indywidualne Projekty Emerytalne – na ile to atrakcyjna forma i jaki może mieć wpływ na rynek w Polsce
 7. Zmiany w publicznym systemie czy potrzebne i jakie?

Uczestnicy debaty:

 • Gertruda Uścińska, prezes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.
 • Małgorzata Rusewicz, prezes, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
 • Szymon Ożóg, prezes, Nationale-Nederlanden PTE

Polska-Chiny: pełne otwarcie, czy ostrożna współpraca?


Zagadnienia:

 1. skala chińskich inwestycji w Polsce i polskich w Chinach
 2. jak zapatrywać się na współpracę polsko-chińską wobec rywalizacji Pekinu z Waszyngtonem?
 3. eksport żywności i import technologii? – jaka współpraca z Chinami nam się opłaca, a jaka nie? Które sektory należy traktować specjalnie
 4. współpraca w związku z Nowym Jedwabnym Szlakiem
 5. umowa inwestycyjna Chiny-UE – szansa czy zagrożenie? Co wynika z tego dla Polski?

Uczestnicy debaty:

 • Krzysztof Szczerski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
 • mec. Andrzej Szejna, Poseł na Sejm RP
 • Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo - Handlowej Polska – Azja, Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 2012 - 2015
 • Paweł Kowal, Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, Poseł na Sejm RP
 • Radosław Pyffel, Kierownik studiów "Biznes chiński", Akademia Leona Koźmińskiego

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe: konkurencja czy koegzystencja


COVID-19 zmienił nasz sposób życia i nawyki, również związane z zakupami i płatnościami. Paradoksalnie chętniej płacimy kartami i więcej kupujemy w internecie, a jednocześnie chętniej, przynajmniej w pierwszym okresie pandemii sięgaliśmy po banknoty. Jakie zmiany nastąpiły w systemie finansowym, a jakie jeszcze nas czekają, dyskutowali uczestnicy debaty: „Płatności gotówkowe i bezgotówkowe: konkurencja czy koegzystencja”.

Zagadnienia:

 1. Jaka jest dziś pozycja gotówki z punktu widzenia konsumentów, ich potrzeb i przyzwyczajeń związanych ze sposobem dokonywania płatności;
 2. Jaka jest pozycja gotówki, jeśli chodzi o płatności, jaka jeśli chodzi o oszczędzanie;
 3. Rola gotówki i płatności gotówkowych z perspektywy banku centralnego;
 4. Koszty akceptacji płatności gotówkowych versus bezgotówkowych;
 5. Prawny obowiązek przyjmowania płatności gotówkowych;
 6. Na jakim etapie są prace nad strategią bezpieczeństwa obrotu gotówkowego.

Uczestnicy debaty:

 • dr Adam Czerniak, Zakład Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej, Katedra Ekonomii II, Kolegium Gospodarki Światowej SGH
 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich
 • Adam Kokoszkiewicz, Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Polskim Standardzie Płatności BLIK
 • Krzysztof Kowalczyk, Zastępca Dyrektora, Departament Emisyjno-Skarbcowy, Narodowy Bank Polski
 • prof. dr hab. Dominika Maison, Katedra psychologii biznesu i innowacji społecznych, Wydział Psychologii UW
 • Robert Midura, Regional Managing Director w Euronet Worldwide
 • Artur Zwaliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Moderator: Łukasz Wilkowicz, Dziennik Gazeta Prawna

ESG w krajowych finansach: ile wymogów, ile świadomości, ile greenwashingu


Zagadnienia:

 1. jak dotychczas wyglądało podejście do kwestii ESG, jeśli chodzi o krajowe instytucje finansowe? Jak wypadaliśmy w porównaniu z krajami zachodnimi?
 2. z czego wynika zmiana, jaka dokonała się w tym względzie w ostatnich latach? Regulacji? Wzrostu świadomości klientów? Wymogów rynkowych?
 3. rola akcjonariuszy – w tym państwa, inwestorów instytucjonalnych – którzy sami podlegają regulacjom dotyczącym ESG?
 4. greenwashing w naszych instytucjach finansowych
 5. znaczenie rozporządzenia SFDR – jak daleko można/warto ingerować regulacjami w funkcjonowanie firm?

Uczestnicy debaty:

 • Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim
 • Michał Perlik, dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami w PKN ORLEN
 • Przemysław Paprotny, lider usług dla sektora finansowego, partner PwC
 • Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor, Dział Produktów Informacyjnych i Wskaźników, GPW
Moderator: Łukasz Wilkowicz, Dziennik Gazeta Prawna

Gminy bezsilne wobec mafii śmieciowych. Jak przeciwdziałać pożarom, dzikim wysypiskom i porzucaniu odpadów niebezpiecznych? Czy tę walkę można wygrać?


W Polsce nie brakuje pustych wyrobisk czy opuszczonych hal magazynowych, w których przestępcy porzucili tony, a niekiedy tysiące ton odpadów niebezpiecznych. Ciężar utylizacji tego wątpliwego i nieproszonego prezentu spoczywa często na barkach samorządu. Dlaczego? Bo od namierzenia przestępcy do skutecznego wyegzekwowania należności za poniesione straty jest zazwyczaj daleka droga. O ile sprawcę udaje się złapać. Koszty utylizacji porzuconego balastu sięgają zaś milionów złotych i potrafią całkowicie wykoleić budżet każdego samorządu.

Mimo podejmowanych działań (m.in. zaostrzenie kar, intensyfikacja działań służb i prokuratury, wdrożenie Bazy Danych o Odpadach), przestępcy wciąż działają i zatruwają środowisko. Potrzebujemy podjąć rozmowę o tym jak przeciwdziałać tym patologiom i jak skutecznie reagować, gdy mleko się już rozleje. Kluczowe będzie wypracowanie rozwiązań, które sprawią, że przestępcy nie będą mogli czuć się bezkarni, pomoże samorządom-ofiarom, a do tego nie odbije się rykoszetem na uczciwie działających firmach.

Zagadnienia:

 1. Jakich rozwiązań systemowych potrzebujemy, by przeciwdziałać patologiom na rynku odpadowym: pożarom, porzucaniu odpadów, dzikim wysypiskom?
 2. Nowy pomysł MKiŚ: specjalna instalacja do unieszkodliwienia niebezpiecznych odpadów, które zalegają w wielu miejscach Polski. Co przemawia za, co przeciw? Jakie problemy miałaby rozwiązywać?
 3. Co zrobić, by samorząd nie był bezsilny wobec przestępców? Czego potrzebują samorządy, by przeciwdziałać przestępczym praktykom (pożary, porzucenia odpadów), a także skutecznie reagować, gdy już do takiego zdarzenia dojdzie?
 4. Historie i doświadczenia gmin, które z problemem porzuconych na ich terenie odpadów niebezpiecznych uporały się lub wciąż nie mogą się uporać. Co się udało, co było trudne, co pomogło, czego zabrakło?
 5. Walka z mafią śmieciową - jakie dalsze działania planuje rząd? Co zrobić, by zaostrzając przepisy nie doprowadzić do nadmiernie restrykcyjnego przykręcenia śruby, które uderzy również w uczciwych przedsiębiorców?

Czekamy na Polonię. Szanse, bariery, dylematy


Jak zachęcić młodzież polonijną do przyjazdu do ojczyny? Co Polska ma do zaoferowania młodemu pokoleniu Polaków, które wychowało się za granicą? Jakie działania planuje podjąć rząd? Na takie pytania będą odpowiadać eksperci podczas debaty zorganizowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i Dziennik Gazetę Prawną.

Zagadnienia:

 1. Jak obecnie wygląda zainteresowanie młodzieży polonijnej przyjazdem do Polski?
 2. Co obecnie jest największym problemem, barierą dla młodzieży polonijnej, która chce przyjechać do ojczyzny?
 3. Jak zachęcić młodzież polonijną do przyjazdu? Co mamy do zaoferowania młodemu pokoleniu?
 4. Czy wsparcie rządu jest wystarczające, aby zachęcić Polonię do wyboru np. studiów w Polsce? Czego brakuje? I czy tylko pieniędzy? Jakie rozwiązania systemowe warto wprowadzić?
 5. Do kogo konkretnie skierowany jest Program im. Generała Andersa? Co oferuje Program przyszłym studentom, na jakie wsparcie można liczyć?
 6. Jak zatrzymać w ojczyźnie osoby, które zdecydują się na przyjazd?
Debatę poprowadzi Urszula Mirowska-Łoskot, dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”.

Wpływowy znaczy odpowiedzialny – co oznacza bycie prawdziwym liderem w gospodarce?


Kim są wpływowi w polskiej gospodarce? Jaką w niej odgrywają rolę i co powinno być ich obowiązkiem. Czy poczucie odpowiedzialności za gospodarcze, najbliższe otoczenie – coś co nazywamy gospodarczym patriotyzmem – jest do pogodzenia z biznesową racjonalnością? Jakie działania budują pozycję w Polsce i na co wpływowi powinni uważać? Czy wpływowi w Polsce mogą zmieniać zewnętrzne otoczenie, jak wpływa ono na nas? Dziennik Gazeta Prawna od lat wyróżnia wpływowych w gospodarce. W tym, niezwykłym roku, chcemy wspólnie z uczestnikami debaty zastanowić się czym staje się i czym powinno być bycie wpływowym. Czy jest nim właśnie odpowiedzialne przywództwo? A może odpowiedź na pytanie o to jak zachować się powinien wpływowy leży poza zakresem modnych dziś biznesowych słów? Czy opłaca się być wpływowym? Czy jest to jedynie realizacja osobistych ambicji czy wręcz przeciwnie – bycie wpływowym to zmierzenie się z poczuciem odpowiedzialności? Czy przyjęcie na barki takiego ciężaru jest poświęceniem osobistym, które przynosi większe dobro otoczeniu? Jaki jest praktyczny wymiar i korzyść z bycia wpływowym i jaką za ta wpływowość należy zapłacić cenę?

Zagadnienia:

 1. co to znaczy być wpływowym w polskiej gospodarce?
 2. jakich wpływowych potrzebuje Polska?
 3. czy firmie i przedsiębiorcy opłaca się być wpływowym?
 4. co oznacza pojęcie bycia wpływowym we współczesnym świecie?
 5. jaka odpowiedzialność wiąże się z byciem wpływem?
 6. w jaki sposób współcześnie zmienia się pojęcie wpływowości?
 7. jaka jest cena bycia wpływowym?

Uczestnicy debaty:

 • Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Klastrów Polskich
 • Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty Innternational Polska
 • Marian Owerko, Przewodniczący Rady Nadzorczej Bakalland i Wiceprezes Polskiej Rady Biznesu
 • Artur Wiza, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland S.A.

Kryteria pozacenowe - czy w przetargach na usługi IT jakość wreszcie zacznie wygrywać z ceną?


Od 2016 r. przepisy nakazują w publicznych przetargach kierować się nie tylko ceną, ale i kryteriami pozacenowymi. Niestety, jak pokazuje praktyka, te ostatnie często bywają jedynie pozorne. Ustawowy obowiązek jest spełniony, tyle że ostatecznie i tak o wyborze decyduje cena. W przetargach na usługi IT najczęściej dodaje się kryteria poziomu dostępności usług (SLA) oraz czasu reakcji. Czy rzeczywiście pozwalają one na wybór najlepszej oferty. A może sensowniej byłoby kierować się innymi kryteriami?

Zagadnienia:

 1. Czy stosowane najczęściej kryteria pozacenowe rzeczywiście pozwalają na wybór najlepszego usługodawcy, czy też cena i tak decyduje o wszystkim?
 2. Co szwankuje prawo czy praktyka?
 3. Dlaczego najczęściej wskazywane kryteria pozacenowe w rzeczywistości są kryteriami pozornymi?
 4. Jakie kryteria powinni stosować zamawiający, żeby rzeczywiście uzyskiwać jak najlepsze efekty w stosunku do ponoszonych kosztów?
Debatę poprowadzi Sławomir Wikariak, dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”.

Zielona Polska – wyzwanie dla firm, rolników, i rządu


Rozpisany na 30 lat plan transformacji energetycznej Unii Europejskiej to projekt, którego skutki odczuje każdy przedsiębiorca, producent rolny i obywatel. Cel jest niezwykle ambitny – zeroemisyjna energetyka do 2050 roku, likwidacja smogu, zrównoważone rolnictwo i przywrócenie różnorodności biologicznej kontynentu. Duże emocje budzi jednak sposób dochodzenia do celu i jego gigantyczne koszty, szacowane na 13% unijnego PKB. Polska może być jednym z największych beneficjentów transformacji energetycznej i Zielonego Ładu, gdyż aż 80% produkcji prądu pochodzi u nas z paliw kopalnych. Aby tak się jednak stało, potrzebna jest doskonała współpraca pomiędzy rządem, samorządami, organizacjami pozarządowymi i firmami prywatnymi.

Zagadnienia:

 1. Zielona Polska jako element europejskiego Zielonego Ładu.
 2. Transformacja energetyczna to nie tylko wielkie elektrownie.
 3. Śląsk jako miejsce największych w Europie inwestycji dot. neutralności klimatycznej.
 4. Zielony ład w rolnictwie – co to oznacza?
 5. Zielony Ład to technologia.

Uczestnicy debaty:

 • Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Albert Gryszczuk, Prezes, Krajowa Izba Klastrów Energii
 • Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska
 • Paweł Kaczmarek, członek zarządu, Top Farms Sp. z o. o.
 • dr Anna Kucharska, Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Odchudzona branża fitness – jak będzie wyglądała po pandemii


Zagadnienia poruszone podczas debaty:

 1. Skutki zamknięcia – straty, możliwe bankructwa, przyszłość branży;
 2. Rola branży sportowo-rekreacyjnej dla gospodarki (zatrudnienie, generowane PKB, znaczenie zdrowotne – wpływ na zmniejszenie absencji w pracy i zwiększenie efektywności pracowników);
 3. Rola branży sportowo-rekreacyjnej dla zdrowia publicznego (regularna aktywność fizyczna ma wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne – walka z chorobami cywilizacyjnymi jak cukrzyca, otyłość, depresja; brak ruchu to długofalowo ogromne obciążenie służby zdrowia i budżetu państwa);
 4. Plany odbudowy branży – programy pomocowe, rekompensaty, możliwe scenariusze działań;
 5. Pomoc w Polsce, na tle innych krajów – ocena;
 6. Rozwiązania potrzebne od zaraz.

Uczestnicy debaty:

 • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
 • Bartosz Józefiak, Członek Zarządu Benefit Systems
 • Anna Kossowska, Psycholog, Poradnia Zdrowia Psychicznego Harmonia, Grupa LUX MED.
 • Bartosz Marczuk, Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
 • Marcin Nowacki, Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
 • dr Dawid Piekarz, Wiceprezes Instytutu Staszica
 • dr Krzysztof Puchalski, Socjolog Zdrowia, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Dyskusję poprowadziła Patrycja Otto-Duszczyk, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej.

Walka o rynek 5G wchodzi w decydującą fazę


Dla jednych to złamanie jakichkolwiek reguł, w tym jawne naruszenie konstytucji i międzynarodowych umów. Dla drugich - konieczność, bo nie może być zgody na niecne praktyki obcych rządów w Polsce.
Debata o nowej ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wchodzi w decydującą fazę. Niebawem politycy podejmą decyzję, czy rządzący będą mogli na podstawie nieokreślonych precyzyjnie w przepisach kryteriów wykluczyć z polskiego rynku telekomunikacyjnego wskazanych przez siebie producentów. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że ustawa pisana jest pod jedną niechcianą firmę: Huawei.
Czy jednak można w taki sposób tworzyć prawo? Czy nowe regulacje będą obojętne dla firm z sektora telekomunikacyjnego, które nie zostaną wykluczone z rynku? I wreszcie - po co były przeprowadzane konsultacje, skoro i tak przytłaczająca większość zastrzeżeń została zlekceważona? Na te pytania odpowiedzą uczestnicy debaty DGP.

Uczestnicy:

 • Łukasz Bazański, Radca prawny, partner w itB Legal Bazański Grabiec Kancelaria Radców Prawnych
 • Jarosław Tworóg, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
 • Karol Skupień, Prezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej
 • Robert Gwiazdowski, Uczelnia Łazarskiego

Gotówka w dobie cyfrowej rewolucji i nowej rzeczywistości ekonomicznej


Jednym z megatrendów, który uległ przyspieszeniu w dobie pandemii jest przyspieszająca cyfryzacja gospodarki. Zdalnie pracujemy, kupujemy i odpoczywamy. Gdy wrócimy do normalności może okazać się, że będzie ona różnić się od tej, którą znaliśmy wcześniej. Jaka w tym nowym świecie będzie rola gotówki? Narodowy Bank Polski uważa, że jest ona i „będzie jednym z filarów utrzymania wolności obywatelskich w zglobalizowanym świecie”, a rozwój ekonomii bezgotówkowej „nie sprzyja poszerzaniu i wzmacnianiu wolności jednostek. Wręcz przeciwnie generuje ryzyka dla bezpieczeństwa i suwerenności państw narodowych”. Czy strategia wyrażana w tych opiniach jest wyrazem zdrowego rozsądku i ochrony wolności jednostki czy raczej ostatnim bojem w obronie starego świata? Czy świat bez gotówki musi być światem bez wolności i prywatności? A jeżeli gotówka ma odgrywać ważną rolę w świecie przyszłości to co powinno się stać z jej obrotem? Jakich rozwiązań technologicznych i regulacyjnych potrzebujemy? Jak strategia nastawiona na zachowanie gotówki ma się do ambitnych celów fiskalnych Rzeczypospolitej? I jak się do tego wszystkiego ma cyfrowa waluta i rewolucja cyfrowa zachodząca w obszarze pieniądza?

Uczestnicy:

 • dr Mieczysław Groszek, Prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa
 • Krzysztof Kowalczyk, Zastępca Dyrektora, Departament Emisyjno-Skarbcowy, Narodowy Bank Polski
 • Ernest Pytlarczyk, Główny Ekonomista, Bank Pekao SA
 • Tomasz Zientek, Business Chapter Leader, Santander Bank Polska SA

Just Transition as a transformation opportunity for Polish industry and economy


Ambitious green European agenda is a chance for the economy to transform and grow as well as rebound after COVID-19. At the same time – even without COVID related crisis – Polish mining and energy sectors face massive challenges due to the old, soon to be closed fleet of coal power plants, their shrinking production capacity and decreasing profitability margin of the industry based on coal. Yet – the opportunities generated by the European green agenda have to be still embraced by many stakeholders for whom going green means leaving their comfort zone.
It poses a number of vital questions. How should we manage the process of the change? What kind of governance and leadership is needed to make it a common project that is beneficial for all the stakeholders? How to make green debate inclusive yet effective? The Green Deal legislative process is moving forward and soon the 2050 climate-neutrality target will be enshrined into EU law. However, what still appears to be challenging is ensuring the ownership of this goal – not only at the level of members states but also, or maybe even more importantly, at the level of regions. The reason is that just transition of coal regions requires not only close cooperation between regional authorities and the government but also the engagement of local communities.
Identifying the key opportunities arising from the green growth and just transition process is also an ongoing task for the Polish industry. How those opportunities should be used to the benefit of the whole economy? What kind of tools should be engaged and what will be the key drivers of the change? Particularly, what investment, divestments and regulatory actions are needed. And the final issue to be considered would the necessary adjustment on the part of the financial institutions – how can they boost the green growth and facilitate just transition.

Solidarni z Białorusią – Polska liderem pomocy na Wschodzie


Zagadnienia poruszone podczas debaty:

 1. Rys historyczny. Podobne programy dla Białorusinów powstawały także wcześniej (stypendium Kalinowskiego z 14-letnim dorobkiem). Jak wyglądały, ile osób z nich skorzystało, co się z nimi stało (pracują w Polsce? wróciły na Białoruś? reemigrowały?), jakie pieniądze przeznaczono na ten cel?
 2. Punkt wyjścia, czyli narzędzia polskiego wsparcia dla studentów i naukowców z Białorusi. Na czym ten program polega, jakie są jego kryteria, ile osób z niego skorzystało, jaka jest ich charakterystyka? Opinie studentów?
 3. Stanowisko polskich uczelni w reakcji na wydarzenia na Białorusi? Do jakich uczelni trafili Białorusini? Jakie dziedziny wiedzy są reprezentowane?
 4. Porównanie z podobnymi programami pomocowymi oferowanymi przez inne kraje (Litwa, Niemcy, Ukraina). Biorąc pod uwagę zapowiedzi, że polskie dyplomy przestaną być uznawane, większa będzie motywacja uczestników, by pozostać na terenie UE;
 5. Problemy po drodze i sposoby na ich rozwiązanie (COVID-19 i problemy graniczne, trudności w obsłudze po stronie polskich placówek wynikające z wyrzucenia z Białorusi naszych dyplomatów i konsulów, problemy legalizacji pobytu w Polsce), poziom zadowolenia strony białoruskiej. Czy taka pomoc jest dobrze przyjmowana?
 6. Jakie działania podjęła, bądź podejmie PAN w celu wspomożenia białoruskich naukowców? Jak przebiega aktualna współpraca PAN z Białoruską Akademią Nauk?
 7. Pomysły na zagospodarowanie absolwentów programu stypendialnego (współpraca z firmami? ułatwienia na rynku pracy?

Uczestnicy:

 • dr Grażyna Żebrowska, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • Dr Anna Budzanowska, Minister, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Artur Michalski, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi
 • dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczącym Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Banki przyszłości – cyfrowa transformacja


Zagadnienia poruszone podczas debaty:

 1. Nowe warunki funkcjonowania banków jako czynnik przyśpieszający cyfryzację
 2. Jak daleko może pójść zastępowanie człowieka maszyną w usługach finansowych? Na co należy zwracać szczególną uwagę, by nie „przedobrzyć” – w odniesieniu do wszystkich interesariuszy?
 3. Jak wygląda proces transformacji cyfrowej w Pekao? Punkt wyjścia, realizacja, cele. Czy/w jakim zakresie wykorzystywana jest metodyka agile, itp.?
 4. Klienci a rozwiązania cyfrowe – są na nie gotowi, czy trzeba edukować; kwestia cyberbezpieczeństwa.
 5. Bank przyszłości: Co zaoferuje prócz usług czysto bankowych? Jak sprawić, by bank był obecny z klientem cały czas, ale jednocześnie by był „w tle”? Jak to będzie zmieniać nastawienie do banków?
 6. Konkurencja ze strony fintechów, bigtechów – w czym są lepsze, czym banki mogą je pokonać?

Kosmiczny rzut oka, czyli jak dane z satelitów pomagają rosnąć biznesowi i ułatwiają pracę administracji


Projekt „System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi” jest realizowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW) we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN), Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej (ACK Cyfronet AGH) oraz Polską Agencją Kosmiczną (POLSA).
Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach Operacyjnego Programu Polska Cyfrowa, Działanie 2.3, Podziałanie 2.3.1, w wysokości 17 903 900 zł. Środki pochodzą z budżetu środków europejskich (84.63%) i z budżetu państwa (15.37%).

Zagadnienia:

 1. Z nieba mi spadły, czyli nowy typ otwartego, publicznego zasobu: dane satelitarne. Dlaczego teraz?
 2. Satelita w domu i zagrodzie, czyli o możliwych korzyściach wykorzystania informacji z orbity.
 3. Jak zrozumieć język kosmosu, czyli jak Polska Agencja Kosmiczna szkoli biznes i administrację w celu wykorzystania danych satelitarnych.
 4. Przyszłość jest teraz, czyli jak dane satelitarne są wykorzystywane obecnie, a jak mogą być w niedalekiej i dalekiej przyszłości

Czy Polska jest gotowa na wodorową rewolucję?


Zagadnienia:

 1. Wodór zielony, czy niebieski? Na co jesteśmy bardziej gotowi?
 2. Dlaczego, chociaż już produkujemy wodór, nie możemy znaleźć dla niego szerszego zastosowania? Co stoi na przeszkodzie?
 3. Trudności z magazynowaniem wodoru
 4. Czy planując inwestycje w OZE (np. farmy wiatrowe na morzu) powinniśmy mieć na uwadze wykorzystanie ich do produkcji wodoru?
 5. Jakich inwestycji i modernizacji wymagają polskie sieci przesyłowe, by mógł w przyszłości popłynąć nimi wodór?
 6. Co zrobić, by załapać się na "wodorową rewolucję", a nie oddać to pole innym krajom, np. Niemcom?

Goście debaty:

 • Krzysztof Kubów, sekretarz Stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik Rządu ds. gospodarki wodorowej
 • Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Zarządu ds. rozwoju Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
 • Marcin Lewenstein, Innovation Officer, InnoEnergy Central Europe
 • Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

Rynek kapitałowy wsparciem dla gospodarki


Rekordowa oferta publiczna Allegro pokazała, że polska giełda jest miejscem, na którym spółki są w stanie pozyskiwać środki na rozwój. To również przejaw trwającej już od pewnego czasu tendencji wzrostu znaczenia na naszym rynku kapitałowym nowoczesnych branż – opartych na wiedzy, technologii. Rynek kapitałowy to nie tylko akcje. Niskie stopy procentowe stanowią zachętę do pozyskiwania środków dzięki emisji papierów dłużnych. Jakie są perspektywy rozwoju obu filarów naszego rynku kapitałowego? Czy może on być skutecznym sposobem na zdobywanie środków na inwestycje? Na ile będzie w stanie wesprzeć gospodarkę w wychodzeniu z kryzysu po pandemii?

Zagadnienia:

 1. Giełda - szybki i efektywny sposób pozyskiwania kapitału również w czasie kryzysu; przykłady Allegro, spółek technologicznych, czy również tradycyjne branże mogą liczyć na zainteresowanie inwestorów
 2. Jak wygląda sytuacja rynkowa od strony inwestorów instytucjonalnych: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych; jakie będzie i kiedy się ujawni znaczenie PPK
 3. Kondycja branży maklerskiej jako warunek pozyskiwania kapitału przez emitentów
 4. Rynek długu jako dodatkowe źródło wsparcia w dobie ograniczonego dostępu do kredytu – jak wyglądają realne możliwości pozyskania kapitału, wady i zalety, rola KDPW i Giełdy; „konkurencja” ze strony rządu, BGK, PFR – czy jest; „zielone obligacje” – czy już czas na nie?
 5. Rola instytucji rynkowych w zapewnieniu bezpieczeństwa, wiarygodności i wsparcia dla gospodarki; znaczenie Strategii na rzecz rozwoju rynku kapitałowego

Goście debaty:

 • Marek Dietl, prezes zarządu, Giełda Papierów Wartościowych
 • Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers
 • Rafał Lis, partner zarządzający, CVI Dom Maklerski
 • Bartosz Margol, lider ds. rynków kapitałowych w PwC na Europę Środkowo-Wschodnią
 • Maciej Trybuchowski, prezes zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
 • Andrzej Rosłaniec, dyrektor Biura Maklerskiego, dyrektor departamentu private banking, Alior Bank

System edukacji a rynek pracy – szanse i wyzwania


Debata pt. „System edukacji a rynek pracy – szanse i wyzwania” inaugurowała Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Celem spotkania była dyskusja na temat przyszłości kształcenia branżowego w kontekście zmian społecznych i rozwoju technologicznego. Wydarzenie służyło także promocji edukacji zawodowej, która stanowi środek do osiągnięcia efektywnego rozwoju gospodarczego i dobrobytu społecznego.

Udział w debacie wzięli: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek, Poseł na Sejm RP Teresa Wargocka, wiceprezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Filip Bittner, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A. dr Grzegorz Kądzielawski i dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek. Dyskusja dotyczyła istotności kształcenia zawodowego, wagi umiejętności praktycznych i umiejętności przyszłości dla potrzeb gospodarki, systemu diagnozowania zapotrzebowania na umiejętności w Polsce z uwzględnieniem współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz aktualnych wyzwań związanych z rozwojem technologii cyfrowych.

Banki a inwestycje przedsiębiorstw i państwa


Stymulowanie inwestycji to obok odbudowany konsumpcji klucz do wyjścia z pandemicznego kryzysu. Jak jednak sprawić żeby przedsiębiorcy inwestowali. Jak zapewnić że finansowanie prywatnych podmiotów będzie opłacalne i bezpieczne dla banków. Czy prywatne zaangażowanie już na długo pozostanie w cieniu państwowego?

Zagadnienia:

 1. w jaki sposób najlepiej pobudzać inwestycje w gospodarce
 2. jak stymulować inwestycje długoterminowo korzystne dla gospodarki
 3. jak sprawić żeby bankom opłacało się finansować inwestycje prywatne
 4. jak walka z ociepleniem klimatu i epidemią wpłyną na ocenę atrakcyjności inwestycji

Goście debaty:

 • Jan Domanik, dyrektor w dziale usług dla sektora finansowego, PwC
 • Paweł Dobrowolski, główny ekonomista, Polski Fundusz Rozwoju S.A.
 • Stefan Kawalec, prezes zarządu, Capital Strategy
 • Tomasz Mironczuk, prezes zarządu, Instytut Rynku Finansowego

Chiny - konieczność, czy alternatywa?


Zagadnienia:

 1. Jak wygląda wymiana gospodarcza między Polską, a Chinami
 2. Jakie są perspektywy na zwiększenie eksportu na tym kierunku
 3. Jakie są zagrożenia
 4. Na ile można myśleć o rozwoju tych relacji, a na ile się ich obawiać.
 5. Czy rząd angażuje się w rozwój relacji
 6. Co mogłoby pomóc w zwiększeniu tempa eksportu

Goście debaty:

 • Andrzej Gantner, dyrektor generalny, wiceprezes Zarządu, Polska Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców
 • Jacek Strzelecki, ekspert ds. chińskiego rynku rolno-spożywczego, Związek Polskie Mięso
 • Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka, wiceprzewodnicząca COGECA
 • Jerzy Glinka, przewodniczący rady nadzorczej Vici Group

Technologia siłą nowoczesnej gospodarki?


Gdyby taki kryzys wydarzył się 10 lat temu gospodarka mogłaby nie przetrwać. Okazało się jednak że technologie pozwoliły na zachowanie ciągłości biznesowej wielu procesów. Pytanie tylko czy to wystarczy? Czy uda się podtrzymać siłę nowoczesnej opartej na konsumpcji gospodarki za pomocą narzędzi zdalnych? Czy szybki rozwój technologii będzie budował kolejne ekonomiczne poduszki? W jaki sposób zmieniany będzie sposób naszej pracy, konsumpcji, rozrywki. I jak w tym świecie przyszłości mądrze zarządzać i zarabiać. Jakie narzędzia i kompetencje będą kluczowe? Jak powinna wyglądać polityka rozwojowa państwa aby nowa rewolucja technologiczna nie doprowadziła do petryfikacji półperyferyjnego modelu naszego rozwoju?

Zagadnienia:

 1. cyfryzacja gospodarki po kryzysie
 2. polityka rozwojowa o obszarze nowych technologii
 3. rewolucja technologiczna w obszarze usług publicznych

Goście debaty:

 • Paweł Barchwic, wiceprezes zarządu, Asseco Data Systems
 • Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni
 • Jarosław Tworóg, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
 • Wojciech Rosiak, dyrektor ds. regulacji, P4 Sp. z o.o.
 • Marek Osiński, prezes zarządu, DMG MORI Polska Sp. z o.o.

Polska wizja 5G – walka o bezpieczeństwo czy nieuzasadniona dyskryminacja


Polska przymierza się do wprowadzenia ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ocenie zostanie poddane prawdopodobieństwo, czy dany dostawca znajduje się pod wpływem państwa spoza Unii Europejskiej lub NATO, stopień i rodzaj takich powiązań, struktura własnościowa firmy, prawodawstwo państwa w zakresie ochrony praw obywatelskich, praw człowieka i ochrony danych osobowych oraz zdolność ingerencji tego państwa w swobodę działalności rynkowej dostawcy.

Jakie mogą być ekonomiczne i polityczne konsekwencje wprowadzania takich zapisów na gruncie Polska - Chiny oraz Polska - UE?

Główne zagadnienia debaty:

 1. włączenie się w konflikt pomiędzy USA i Chinami i jego konsekwencje
 2. jakie jest przełożenie zapisów na zapewnienie cyberbezpieczeństwa
 3. jakie obszary gospodarki stracą (czy tylko operatorzy telekomunikacyjni?)
 4. stanowisko Unii Europejskiej

Silni, kompetentni i zdrowi – jak zadbać o kapitał ludzki w czasie kryzysu


Praca z domu połączona z lękiem o utratę źródeł dochodu – dla wielu pracowników rok 2020 okazał się koszmarnym doświadczeniem. Wróciły najgorsze doświadczenia sprzed lat. W jaki sposób w nowej rzeczywistości mądrze zarządzić kluczowym dla przyszłego rozwoju kapitałem ludzkim w firmie? Jak zadbać o kondycje zespołu? Jak będzie wyglądał rynek pracy w przyszłości który ma być erą automatyzacji i nowej rewolucji przemysłowej? Jak przedstawiać się będą poszczególne jego segmenty? Jakie są kluczowe kompetencje w tym nowym świecie i co to oznacza dla systemu edukacji.

Główne zagadnienia debaty:

 1. Wpływ pandemii na sytuacje na rynku pracy
 2. Przemiany gospodarcze wywołane kryzysem a zarządzanie talentami w zespołach
 3. Stare i nowe kompetencje w gospodarce 5.0
 4. Zmiany regulacyjne na polskim rynku pracy

Goście debaty:

 • Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu, MRPiPS
 • Michał Pióro, Dyrektor ds. zarządzania ludźmi i kultury organizacji, członek zarządu, IKEA Retail Polska
 • Krzysztof Nowakowski, Dyrektor Zarządzający, Korn Ferry
 • Jolanta Jaworska ,VP , Członek Zarządu ABSL
 • Izabela Pipka, Dyrektor HR, Robert Bosch Sp. z o.o.

Nie ma przyszłości bez… płynności?


Bezpośrednim zagrożeniem dla istnienia firm jest utrata płynności. Kłopoty finansowe jednej firmy pociągają za sobą problemy z płynnością jej partnerów handlowych, co w efekcie może spowodować niewypłacalność. Potencjalne bankructwa firm, zwolnienia pracowników oraz spadek ich wydatków konsumpcyjnych uderzają w przychody i płynność kolejnych przedsiębiorstw. Zapewnienie płynności finansowej firm stanowi więc warunek sine qua non polskiej gospodarki.

Główne zagadnienia debaty:

 1. Co oprócz pakietów pomocowych rządu pozwoli przetrwać i funkcjonować w nowej rzeczywistości?
 2. Jakich rozwiązań oczekują przedsiębiorcy?
 3. Jak zachować równowagę pomiędzy moralnością płatniczą a zabezpieczeniem płynności własnej firmy?
 4. Czego uczy nas obecny kryzys i jakie wnioski możemy z niego wyciągnąć, by polepszyć i zabezpieczyć płynność firm w przyszłości

Goście debaty:

 • Jadwiga Emilewicz, Wicepremier, Minister Rozwoju
 • Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju
 • Dariusz Duma, dyrektor wykonawczy FBN - Family Business Network Polska, właściciel Chiltern Consultancy International i Instytutu Psychologii Biznesu
 • Krzysztof Krawczyk, Partner, CVC Capital Partners
 • Henryk Orfinger, Wiceprezes Zarządu Dr Irena Eris, Pierwszy Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan
 • Mateusz Pociask, Partner Zarządzający, Lider Zespołu Doradztwa Podatkowego i Prawnego EY Polska

Nowe zasady restrukturyzacji - kto zyska, a kto straci?


Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Zdaniem rządzących pomoże uratować wiele tysięcy firm. Ale zdaniem niektórych przedsiębiorców - to kolejny przejaw wzmocnienia pozycji dłużników kosztem wierzycieli. Jak jest w rzeczywistości, postarają się odpowiedzieć uczestnicy naszej debaty.
Bez wątpienia mamy do czynienia z rewolucją. Do tej pory bowiem, aby otworzyć postępowanie, niezbędna była aktywność sądu. Teraz - na mocy przepisów wprowadzonych w jednej z tarcz antykryzysowych - każdy przedsiębiorca będzie mógł poddać się oddłużeniowej procedurze na własne życzenie. Wystarczy, że oświadczy, iż chce to uczynić.
Większość ekspertów to rozwiązanie chwali. Wiedzą bowiem, że gdy firma wpadnie w finansowe tarapaty, istotny jest każdy tydzień. A na sądową zgodę czekać trzeba wiele miesięcy. Organizacje biznesu martwią się jednak, że wśród restrukturyzujących się przedsiębiorców znajdzie się wielu krętaczy. Czyli takich osób, które będą chciały jedynie na nowych przepisach skorzystać, ale bynajmniej nie po to, by wykaraskać się z kłopotów, lecz by wyprowadzić majątek ze spółki przed wierzycielami.

Uczestnicy:

 • Marcin Warchoł, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • prof. Anna Hrycaj, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów
 • Emil Szczepanik, naczelnik Wydziału Nadzoru nad Doradcami Restrukturyzacyjnymi w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Małgorzata Anisimowicz, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, prezes Zarządu PMR Restrukturyzacje S.A.
 • Karol Tatara, Prodziekan ds. legislacji, Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych

Nauczanie zdalne – jak to robić dobrze? Narzędzia, programy, doświadczenie innych krajów


Po trzech miesiącach od wprowadzenia obowiązku edukacji zdalnej, uczniowie, rodzice i nauczyciele mówią: „Sprawdzam!”. Ankieta Librus już pokazała, że z miesiąca na miesiąc „uczniowie stawali się bardziej samodzielni i wzrósł odsetek nauczycieli prowadzących lekcje online”.
Ale nie brakowało też – nadal zresztą nie brakuje – głosów krytycznych. To szkoły sobie poradziły czy nie poradziły ze zdalnym nauczaniem? Dostępne narzędzia okazały się wystarczające? A przy tym bezpieczne? Czego potrzebna nauczycielom, a czego uczniom? I jaka jest w ogóle przyszłość lekcji on-line? Na te (i inne jeszcze) pytania odpowiedzą eksperci z różnych dziedzin. Tak praktycy, jak i teoretycy.Nie zabraknie też przykładów z rynków zagranicznych.

Plan debaty:

 1. Jak szkoły sobie poradziły, czy nie poradziły ze zdalnym nauczaniem.
 2. Ocena oferty edukacyjnej na czas epidemii.
 3. Jakie rozwiązania są potrzebne szkołom i uczniom.
 4. Co się sprawdza z perspektywy uczniów?
 5. Doświadczenie innych krajów.
 6. Przyszłość nauczania zdalnego.
 7. Nie zapomnijmy o cyberbezpieczeństwie.

Uczestnicy:

 • Rafał Lew-Starowicz, zastępca dyrektora w departamenci podręczników, programów i innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Justyna Jasiewicz, dyrektor departamentu społeczeństw informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ryszard Stefanowski, Prezes zarządu, Fundacja eSzkoła
 • Antoni Pomykała, Digital & Cloud Services Country Lead, T-Systems
 • Andrzej Sadłowski, Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
 • Magdalena Ciszewska, Head of Marketing & Sales, ClickMeeting

Kobiety w nowej cyfrowej rzeczywistości


Pandemia przeorała gospodarczy krajobraz świata i wprowadziła bezprecedensowy poziom niepewności, co do przyszłości firm i ich pracowników. Od czasów niesławnego Wielkiego Kryzysu lat 30 XX w. do grona pracowników dołączyły również kobiety, tworząc silne zaplecze wzrostu gospodarczego. O ile tamten kryzys zwiększył zatrudnienie kobiet (w USA np. wzrosło ono z 10,5 mln w 1930 do 13 mln w 1940 r.), o tyle obecny kryzys - jak słusznie zauważają autorki raportu “Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej” - może tę feminizację gospodarki zmniejszyć. W Polsce aż 3 mln kobiet pracuje w sektorach, w które pandemia uderza najsilniej - chociażby w sektorze handlu detalicznego, gdzie stanowią one aż 75 proc. całej siły roboczej. Negatywne oddziaływanie kryzysu na kobiety jest o tyle silniejsze, że w stopniu nieporównywalnie większym niż mężczyźni obciążone są obowiązkami opiekuńczymi. Pozostawienie kobiet samym sobie, bez wskazówek, jak odnaleźć się w post-pandemicznym świecie byłoby zaniedbaniem - zwłaszcza, że już dzisiaj można identyfikować kompetencje coraz bardziej przydatne i coraz bardziej zbędne. Kryzys przyspiesza np. transformację cyfrową w firmach, co oznacza że łatwiej w staraniach o pracę będą miały osoby znające podstawy oprogramowania, ale przyspiesza także automatyzację usług, co oznacza, że będzie maleć popyt na pracę w handlu bezpośrednim. Refleksja nad kobietami-pracownicami w kontekście polskiego rynku pracy musi brać pod uwagę fakt, że ich aktywność zawodowa mimo, że od 2007 r. znajdowała się w trendzie wzrostowym, wciąż była poniżej europejskiej średniej.

Zagadnienia, poruszane podczas spotkania:

 1. Jaki jest kierunek zmian na rynku pracy wywoływanych przez pandemiczny kryzys gospodarczy?
 2. Jakie szanse i korzyści z perspektywy kobiet na rynku pracy powodują te zmiany, a jakie niosą zagrożenia?
 3. Jakie działania powinny zostać podjęte jak najszybciej, aby załagodzić negatywne skutki kryzysu?

Uczestnikami debaty są:

 • Olga Semeniuk, Wiceminister, Ministerstwo Rozwoju
 • Agnieszka Szpara, Dyrektor Departamentu Programów i Projektów, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Beata Jarosz, inicjatorka kampania Woman Update, Prezes Future Collars
 • prof. UW dr hab. Katarzyna Śledziewska, Dyrektor Zarządzająca DELab, UW, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, autorka raportu „Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku pracy w post-covidowej rzeczywistości”
 • Karol Okoński, Dyrektor Zarządzający, Cyberbezpieczeństwo, PwC

Debata „In technology we trust”


Czy digitalizacja uratuje gospodarkę? Czy zamiast w centrach handlowych zakupy będziemy robić w wirtualnych goglach? Czy asystenci głosowi zadbają o to żebyśmy kupowali szybko a rozrywka, edukacja i usługi będą nam dostarczane online? Czy przemysł się zautomatyzuje, czy technologia 5G sprawi że autonomiczne ciężarówki wjadą do pozbawianych pracowników fabryk, a my zakupy i prace wykonamy zdalnie? I czy w tym świecie nie zwariujemy?.”

Debata odbywa się w ramach projektu Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości, corocznej ogólnopolskiej akcji Dziennika Gazety Prawnej, podczas której dziennikarze, przedsiębiorcy i przedstawiciele rządu wspólnie podejmują działania na rzecz promowania i rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

Zagadnienia:

 1. W jaki sposób kryzys wpłynie na wykorzystanie technologii w konsumpcji, usługach i produkcji?
 2. W jaki sposób przedsiębiorcy powinni zarządzać organizacjami zdalnymi?
 3. Technologia 5G, przemysł 4.0, gospodarka cyfrowa – puste buzz words czy rzeczywistość?
 4. Czy polski biznes jest przygotowany do wykorzystania szansy jaką jest nowa rewolucja cyfrowa?

Paneliści:

 • Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego - Ministerstwo Cyfryzacji
 • Łukasz Otta, Dyrektor ds. transformacji cyfrowej - Siemens
 • Grzegorz Rudno - Rudziński, Partner zarządzający - Unity Group
 • Artur Wiza, Wiceprezes Zarządu - Asseco Poland

Retransmisja z uroczystości ogłoszenia wyników Rankingu Zdrowia Polski, który poprzedza debata pt.
„Działania kryzysowe w systemie ochrony zdrowia – zarządzanie w czasie zarazy a normalności”


Zagadnienia:

 1. Sytuacje kryzysowe – wyzwaniem ale również szansą na zmianę modelu zarządzania w placówce ochrony zdrowia Inwestycja w jakość – skuteczna recepta na walkę z zakażeniami. Niezbędne działania w czasie zarządzania kryzysem? Czy warto wprowadzać je i stosować w czasie „normalności”?
 2. Wykorzystywanie nowoczesnych systemów informatycznych – teleporady, telekonsultacje. Czy trafią na stałe pod dachy lecznic?
 3. Czego, w kontekście zarządzania placówkami ochrony zdrowia i jakością udzielanych świadczeń, nauczyła nas walka z koronawirsuem?
 4. Rekomendacje zmian
 5. Dostępność do leków. Czy w czasie pandemii jest kluczowa? Jak szybko branża może reagować i przestawiać produkcje, jak włączyła się we wsparcie systemu, jakie wnioski na przyszłość, czy pole do współpracy samorządami i podległymi im placówkami?

Paneliści:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban, Krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych
 • Dr hab. n. med. prof. WUM Bartosz Łoza, kierownik Kliniki Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychiatrycznego
 • Janusz Cieszyński, Wiceminister zdrowia, Ministerstwo Zdrowia
 • Stanisław Sienko, Zastępca Prezydenta, Miasto Rzeszów
 • Krzysztof Kopeć, Prezes, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 • Paweł Rabiej, Zastępca Prezydenta, Miasto Stołeczne Warszawa
Wyniki rankingu zostaną opublikowane również w specjalnym dodatku do Dziennika Gazety Prawnej, który ukaże się 24 czerwca.

Biznes musi więcej czerpać z osiągnięć nauki


Czy biznes i nauka potrafią znaleźć wspólny język? Bariery które należy pokonać by rozwijać innowacyjną polską gospodarkę.
Rozwój inteligentnej i wydajnej gospodarki wymaga współpracy wszystkich trzech podmiotów tak zwanego "trójkąta wiedzy": uczelni wyższych, instytutów badawczych dysponujących potencjałem naukowym oraz przedsiębiorców absorbujących nowe technologie. Ze statystyk wynika jednoznacznie, że istnieje duży potencjał zarówno po stronie nauki, jak i biznesu, jednak nie przekłada się to na szybki wzrost gospodarczej innowacyjności. Gdzie tkwią bariery? Jak je pokonać? Co nauka i biznes mogą zyskać na współpracy? Jak skuteczniej pozyskiwać fundusze na badania i rozwój? Odpowiedzi na te wiele innych pytań poświęcona będzie debata z udziałem specjalistów z różnych dziedzin, w trakcie której zaprezentowane zostaną również wyniki badań Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji (FRSE) mierzące jakość współpracy między polskimi uczelniami a biznesem.

Zagadnienia:

 1. Jak wygląda rzeczywisty obraz współpracy nauki i biznesu w Polsce?
 2. Czy biznes i nauka rozumieją się wzajemnie?
 3. Jak wygląda użyteczność prowadzonych badań naukowych z perspektywy biznesu?
 4. Jaki model współpracy wyższych uczelni z biznesem byłby optymalny?
 5. Jak sprawniej pozyskiwać środki na badania i rozwój z funduszy europejskich?
 6. Jak wygląda współpraca nauki z biznesem z ujęciu regionalnym?

Uczestnicy debaty:

 • Tomasz Chmal , Przewodniczący Rady Programowej Business and Science Poland
 • dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A., ekspert ECVET Polska
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Elekt Akademii Leona Koźmińskiego
 • dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Komentarz do debaty: Grzegorz Wrochna, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

II edycja Kongresu „Cyfryzacja polskiej gospodarki”


II edycja Kongresu „Cyfryzacja polskiej gospodarki” odbyła się w formule online. Zaproszeni eksperci odpowiedzieli na aktualne i najbardziej palące pytania polskich przedsiębiorców, menedżerów i pracowników z przyspieszonej cyfryzacji polskiej gospodarki.
Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego poddane analizie zostały m.in. ekonomiczne skutki lock downu, zastanawiano się którym branżom najłatwiej cyfryzować swój biznes, omówiono sytuację pracowników i menedżerów na telepracy oraz powiedziano jak przygotować się do niepewnej przyszłości aby potrafić w niej zarabiać.
Co nas czeka w zakresie cyfrowych rozliczeń podatkowych? Tego można było dowiedzieć się podczas drugiego panelu dyskusyjnego. Kongres zakończyła uroczystość wręczenia wyróżnień w Rankingu Izb i Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej.

W programie kongresu między innymi:

 1. Panel dyskusyjny: „Przyszłość która się wydarzyła – wnioski dla przedsiębiorców, menedżerów i pracowników z przyspieszonej cyfryzacji polskiej gospodarki”
 2. Panel dyskusyjny: „Cyfryzacja rozliczeń podatkowych – wyzwania i ryzyka”
 3. Uroczyste ogłoszenie wyników w Rankingu Izb i Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej

Rozszerzona odpowiedzialność producentów na ostatniej prostej - czas na konkrety jak zbudować nowy system


W sprawie ROP-u nie ma już ucieczki - termin na uchwalenie przepisów, które zrewolucjonizują rynek recyklingu zbliża się nieuchronnie. Dziś potrzebę zmiany dotychczasowego systemu głośno wyrażają wszyscy uczestnicy rynku. Pytanie pozostaje: jak nowe regulacje mają wyglądać?
Czas zacząć mówić o konkretach: kto ma sprawować nadzór nad nowym systemem, jak powinny wyglądać przepływy pieniędzy z opłat, kto je ustali i w jakiej wysokości, według jakich kryteriów, kto będzie dodatkowe wpływy rozliczał i na co mogą one zostać wydane.
Pytań jest wiele, a reforma skomplikowana, bo należy uwzględnić w niej postulaty wielu podmiotów na rynku: producentów, organizacji odzysku, recyklerów, samorządów. I najlepiej zreformować system, ale nie wywrócić rynku do góry nogami. Czy to możliwe? I jak to zrobić, gdy znamy już kolejne propozycje ministerstwa klimatu?

Zagadnienia, które będziemy poruszać w trakcie spotkania:

 1. Analiza i dyskusja nad modelem ROP zaproponowanym przez Ministerstwo Klimatu - jakie są jego słabe i mocne punkty
 2. Propozycje przemysłu, który chce wyręczyć gminy w odbieraniu od nich odpadów plastikowych i szkła - czy to marzenie samorządów, czy droga na skróty?
 3. Miejsce i rola systemu kaucyjnego w proponowanym modelu ROP - na jakich wzorach warto się oprzeć?
 4. Na co powinny pójść pieniądze z opłat uiszczanych przez producentów? Ile z tego powinno trafić na poprawę selektywnej zbiórki w gminach (i jak miałoby to wyglądać w praktyce), ile na rozwój recyklingu, ile na utrzymanie całego systemu?
 5. Według jakich kryteriów "regulator" powinien ustalać wysokość stawek?
 6. Czy wraz z regulacjami dotyczącymi ROP nie powinniśmy zaimplementować wspierających recykling rozwiązań wymaganych przez dyrektywę o jednorazowych plastikach? Np. wprowadzić już teraz wymóg stosowania określonego procentu recyklatu w nowo produkowanych opakowaniach?
 7. Jaką rolę w systemie powinny przyjąć gminy? Jak powinna wyglądać ich współpraca z producentami i prywatnym sektorem, który może zbierać odpady poza gminnym systemem (wyłączenie władztwa gmin nad odpadami z nieruchomości niezamieszkałych)?

Uczestnicy debaty:

 • Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu
 • Dominik Bąk, Wiceprezes NFOŚiGW
 • Krzysztof Baczyński, Prezes, Związek Pracodawców EKO-PAK
 • Andrzej Gantner, Wiceprezes, Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności
 • Jacek Wodzisławski, Prezes, Fundacja RECAL
 • Anna Larsson, Director, Circular Economy Project Development Reloop Platform
 • Marek Wójcik, Pełnomocnik Zarządu ds. legislacyjnych, Związek Miast Polskich
 • Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny, Związek Gmin Wiejskich RP
 • Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

Rynek apteczny po koronawirusie


Dwa miliony pacjentów dziennie. Rynek wart niemal 40 miliardów zł rocznie. 30 tys. fachowców. I wreszcie 15 tys. placówek. Tak wygląda polski rynek apteczny. Pracę farmaceutów w dobie pandemii koronawirusa doceniło wiele osób. Mało kto jednak wie, że na rynku są ogromne tarcia pomiędzy właścicielami dużych sieci aptecznych a aptekarzami prowadzącymi po 1-2 placówki.
Czy koronawirus pokazał, że potrzebne są zmiany w prawie aptecznym? Kto na nich zyska, a kto straci? O tym wszystkim porozmawiamy z uczestnikami debaty

Zagadnienia:

 1. Czy dopuścić sprzedaż wysyłkową leków?
 2. Jak zmienić rynek apteczny po epidemii koronawirusa?
 3. Kto płaci w Polsce więcej podatków oraz daje więcej pracy Polakom - sieci czy indywidualni farmaceuci?
 4. Apteka – dla pacjenta czy dla aptekarza?
 5. Czy w Polsce jest za dużo aptek?, czyli o wpływie "Apteki dla aptekarza" na rynek, kwestia przepisu o jednym procencie aptek, czy apteki sieciowe zdominowały rynek?
 6. Rynek farmaceutyczny - wyjątkowy czy jak każdy inny?, czyli ile wolności gospodarczej powinno być na tym rynku, a ile ingerencji państwa?
 7. Jaka jest rola farmaceuty? Znaczenie opieki farmaceutycznej, wymóg obecności farmaceuty w aptece, czy farmaceuta jest potrzebny do sprzedaży leków?
 8. Kto odpowiada za patologie?, czyli czy to apteki sieciowe odpowiadają za nielegalny wywóz leków, kto płaci podatki, a kto nie płaci i dlaczego, czy wspierając apteki sieciowe, wspiera się zagraniczne korporacje

Uczestnicy debaty:

 • Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie zdrowia
 • Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • Adam Błażeczek, członek zarządu, dyrektor finansowy Apteki Gemini
 • Tomasz Kaczyński, partner Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
 • Marcin Piskorski, prezes Zarządu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNet

Edukacja w czasach pandemii. Czy szkoły staną się liderami cyfrowej transformacji?


Zagadnienia:

 1. Z powodu pandemii miliard uczniów w 100 krajach uczy się przez internet. UNESCO wydało wytyczne ws. zdalnego nauczania. Czy koronawirus trwale zmieni model edukacji?
 2. Wyzwania i możliwości – jakie cyfrowe narzędzia już mamy a jakich nam brakuje? Czy dysponujemy wystarczającymi zasobami z rzetelnych i merytorycznych źródeł w sieci, by przestawić edukację na model zdalny?
 3. Platforma gov.pl/zdalnelekcje w praktyce czyli dlaczego nie należy mylić umiejętności obsługi smartfona z kompetencjami cyfrowymi. Na ile nauczyciele i uczniowie w Polsce są gotowi do korzystania z cyfrowych serwisów i narzędzi edukacyjnych?
 4. Jak zorganizować naukę, gdy rozpada się tradycyjny harmonogram pracy i plan lekcji? Jakie narzędzia i umiejętności są najbardziej potrzebne do realizacji rozkładu zajęć, zdalnego monitorowania i oceniania postępów ucznia oraz potrzeb uczniów niepełnosprawnych?
 5. Wąskie gardła cyfrowe edukacji: niskie kompetencje cyfrowe nauczycieli i uczniów, brak sprawdzonej metodologii zdalnego nauczania, mała ilość wartościowych zasobów w sieci, cyberbezpieczeństwo, niedostatek szybkich łączy do telekonferencji. Co jest największym problemem?
 6. Czy nauka w cyfrowej szkole XXI wieku może być równie wciągająca, jak gra komputerowa? Możliwości, przykłady i nowe narzędzia do prowadzenia interaktywnych lekcji.
 7. Pandemia jako czas nowych inicjatyw dotyczących zdalnej edukacji; Szkoła w Chmurze, podręcznik MEN do prowadzenie lekcji online, estońska inicjatywa udostępnienia cyfrowych narzędzi edukacyjnych innym państwom – co można jeszcze zrobić?

Uczestnicy debaty:

 • Rafał Lew-Starowicz, zastępca dyrektora w departamencie podręczników, programów i innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Justyna Jasiewicz, dyrektor departamentu społeczeństw informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji
 • dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Łucja Kornaszewska-Antoniuk, kierownik działu programów, Fundacja Orange
 • Cecylia Szymańska-Ban, sales director - education industry, Microsoft dla edukacji
 • Wojciech Sak, wiceprezes zarządu, VULCAN Sp. z o.o.
 • Anna Czacharowska-Rybkowska, CSR program manager, Cisco Systems Poland Sp. z o.o.
 • Rajmund Dziemaszkiewicz – product director, ClickMeeting

Pacjent z cukrzycą a ochrona przed koronawirusem


Zagadnienia:

Podczas debaty eksperci (lekarze i przedstawiciele pacjentów) odpowiedzieli na najbardziej palące pytania:

 1. Jak sobie radzić z cukrzycą w trakcie pandemii?
 2. Czy pacjenci z chorobami przewlekłymi są bardziej narażeni na koronawirusa?
 3. Jak się mogą chronić chorzy z cukrzycą?
 4. W jakich sytuacjach powinni się zgłaszać po profesjonalną pomoc?
 5. Gdzie uzyskają najszybszą poradę?
 6. Czy przy większym zagrożeniu należy zmienić sposób stosowania leków?

Uczestnicy debaty:

 • Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, specjalista chorób wewnętrznych oraz diabetologii, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego