Banki a inwestycje przedsiębiorstw i państwa


Stymulowanie inwestycji to obok odbudowany konsumpcji klucz do wyjścia z pandemicznego kryzysu. Jak jednak sprawić żeby przedsiębiorcy inwestowali. Jak zapewnić że finansowanie prywatnych podmiotów będzie opłacalne i bezpieczne dla banków. Czy prywatne zaangażowanie już na długo pozostanie w cieniu państwowego?

Zagadnienia:

 1. w jaki sposób najlepiej pobudzać inwestycje w gospodarce
 2. jak stymulować inwestycje długoterminowo korzystne dla gospodarki
 3. jak sprawić żeby bankom opłacało się finansować inwestycje prywatne
 4. jak walka z ociepleniem klimatu i epidemią wpłyną na ocenę atrakcyjności inwestycji

Goście debaty:

 • Jan Domanik, dyrektor w dziale usług dla sektora finansowego, PwC
 • Paweł Dobrowolski, główny ekonomista, Polski Fundusz Rozwoju S.A.
 • Stefan Kawalec, prezes zarządu, Capital Strategy
 • Tomasz Mironczuk, prezes zarządu, Instytut Rynku Finansowego

Chiny - konieczność, czy alternatywa?


Zagadnienia:

 1. Jak wygląda wymiana gospodarcza między Polską, a Chinami
 2. Jakie są perspektywy na zwiększenie eksportu na tym kierunku
 3. Jakie są zagrożenia
 4. Na ile można myśleć o rozwoju tych relacji, a na ile się ich obawiać.
 5. Czy rząd angażuje się w rozwój relacji
 6. Co mogłoby pomóc w zwiększeniu tempa eksportu

Goście debaty:

 • Andrzej Gantner, dyrektor generalny, wiceprezes Zarządu, Polska Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców
 • Jacek Strzelecki, ekspert ds. chińskiego rynku rolno-spożywczego, Związek Polskie Mięso
 • Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka, wiceprzewodnicząca COGECA
 • Jerzy Glinka, przewodniczący rady nadzorczej Vici Group

Technologia siłą nowoczesnej gospodarki?


Gdyby taki kryzys wydarzył się 10 lat temu gospodarka mogłaby nie przetrwać. Okazało się jednak że technologie pozwoliły na zachowanie ciągłości biznesowej wielu procesów. Pytanie tylko czy to wystarczy? Czy uda się podtrzymać siłę nowoczesnej opartej na konsumpcji gospodarki za pomocą narzędzi zdalnych? Czy szybki rozwój technologii będzie budował kolejne ekonomiczne poduszki? W jaki sposób zmieniany będzie sposób naszej pracy, konsumpcji, rozrywki. I jak w tym świecie przyszłości mądrze zarządzać i zarabiać. Jakie narzędzia i kompetencje będą kluczowe? Jak powinna wyglądać polityka rozwojowa państwa aby nowa rewolucja technologiczna nie doprowadziła do petryfikacji półperyferyjnego modelu naszego rozwoju?

Zagadnienia:

 1. cyfryzacja gospodarki po kryzysie
 2. polityka rozwojowa o obszarze nowych technologii
 3. rewolucja technologiczna w obszarze usług publicznych

Goście debaty:

 • Paweł Barchwic, wiceprezes zarządu, Asseco Data Systems
 • Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni
 • Jarosław Tworóg, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
 • Wojciech Rosiak, dyrektor ds. regulacji, P4 Sp. z o.o.
 • Marek Osiński, prezes zarządu, DMG MORI Polska Sp. z o.o.

Polska wizja 5G – walka o bezpieczeństwo czy nieuzasadniona dyskryminacja


Polska przymierza się do wprowadzenia ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ocenie zostanie poddane prawdopodobieństwo, czy dany dostawca znajduje się pod wpływem państwa spoza Unii Europejskiej lub NATO, stopień i rodzaj takich powiązań, struktura własnościowa firmy, prawodawstwo państwa w zakresie ochrony praw obywatelskich, praw człowieka i ochrony danych osobowych oraz zdolność ingerencji tego państwa w swobodę działalności rynkowej dostawcy.

Jakie mogą być ekonomiczne i polityczne konsekwencje wprowadzania takich zapisów na gruncie Polska - Chiny oraz Polska - UE?

Główne zagadnienia debaty:

 1. włączenie się w konflikt pomiędzy USA i Chinami i jego konsekwencje
 2. jakie jest przełożenie zapisów na zapewnienie cyberbezpieczeństwa
 3. jakie obszary gospodarki stracą (czy tylko operatorzy telekomunikacyjni?)
 4. stanowisko Unii Europejskiej

Silni, kompetentni i zdrowi – jak zadbać o kapitał ludzki w czasie kryzysu


Praca z domu połączona z lękiem o utratę źródeł dochodu – dla wielu pracowników rok 2020 okazał się koszmarnym doświadczeniem. Wróciły najgorsze doświadczenia sprzed lat. W jaki sposób w nowej rzeczywistości mądrze zarządzić kluczowym dla przyszłego rozwoju kapitałem ludzkim w firmie? Jak zadbać o kondycje zespołu? Jak będzie wyglądał rynek pracy w przyszłości który ma być erą automatyzacji i nowej rewolucji przemysłowej? Jak przedstawiać się będą poszczególne jego segmenty? Jakie są kluczowe kompetencje w tym nowym świecie i co to oznacza dla systemu edukacji.

Główne zagadnienia debaty:

 1. Wpływ pandemii na sytuacje na rynku pracy
 2. Przemiany gospodarcze wywołane kryzysem a zarządzanie talentami w zespołach
 3. Stare i nowe kompetencje w gospodarce 5.0
 4. Zmiany regulacyjne na polskim rynku pracy

Goście debaty:

 • Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu, MRPiPS
 • Michał Pióro, Dyrektor ds. zarządzania ludźmi i kultury organizacji, członek zarządu, IKEA Retail Polska
 • Krzysztof Nowakowski, Dyrektor Zarządzający, Korn Ferry
 • Jolanta Jaworska ,VP , Członek Zarządu ABSL
 • Izabela Pipka, Dyrektor HR, Robert Bosch Sp. z o.o.

Nie ma przyszłości bez… płynności?


Bezpośrednim zagrożeniem dla istnienia firm jest utrata płynności. Kłopoty finansowe jednej firmy pociągają za sobą problemy z płynnością jej partnerów handlowych, co w efekcie może spowodować niewypłacalność. Potencjalne bankructwa firm, zwolnienia pracowników oraz spadek ich wydatków konsumpcyjnych uderzają w przychody i płynność kolejnych przedsiębiorstw. Zapewnienie płynności finansowej firm stanowi więc warunek sine qua non polskiej gospodarki.

Główne zagadnienia debaty:

 1. Co oprócz pakietów pomocowych rządu pozwoli przetrwać i funkcjonować w nowej rzeczywistości?
 2. Jakich rozwiązań oczekują przedsiębiorcy?
 3. Jak zachować równowagę pomiędzy moralnością płatniczą a zabezpieczeniem płynności własnej firmy?
 4. Czego uczy nas obecny kryzys i jakie wnioski możemy z niego wyciągnąć, by polepszyć i zabezpieczyć płynność firm w przyszłości

Goście debaty:

 • Jadwiga Emilewicz, Wicepremier, Minister Rozwoju
 • Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju
 • Dariusz Duma, dyrektor wykonawczy FBN - Family Business Network Polska, właściciel Chiltern Consultancy International i Instytutu Psychologii Biznesu
 • Krzysztof Krawczyk, Partner, CVC Capital Partners
 • Henryk Orfinger, Wiceprezes Zarządu Dr Irena Eris, Pierwszy Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan
 • Mateusz Pociask, Partner Zarządzający, Lider Zespołu Doradztwa Podatkowego i Prawnego EY Polska

Nowe zasady restrukturyzacji - kto zyska, a kto straci?


Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Zdaniem rządzących pomoże uratować wiele tysięcy firm. Ale zdaniem niektórych przedsiębiorców - to kolejny przejaw wzmocnienia pozycji dłużników kosztem wierzycieli. Jak jest w rzeczywistości, postarają się odpowiedzieć uczestnicy naszej debaty.
Bez wątpienia mamy do czynienia z rewolucją. Do tej pory bowiem, aby otworzyć postępowanie, niezbędna była aktywność sądu. Teraz - na mocy przepisów wprowadzonych w jednej z tarcz antykryzysowych - każdy przedsiębiorca będzie mógł poddać się oddłużeniowej procedurze na własne życzenie. Wystarczy, że oświadczy, iż chce to uczynić.
Większość ekspertów to rozwiązanie chwali. Wiedzą bowiem, że gdy firma wpadnie w finansowe tarapaty, istotny jest każdy tydzień. A na sądową zgodę czekać trzeba wiele miesięcy. Organizacje biznesu martwią się jednak, że wśród restrukturyzujących się przedsiębiorców znajdzie się wielu krętaczy. Czyli takich osób, które będą chciały jedynie na nowych przepisach skorzystać, ale bynajmniej nie po to, by wykaraskać się z kłopotów, lecz by wyprowadzić majątek ze spółki przed wierzycielami.

Uczestnicy:

 • Marcin Warchoł, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • prof. Anna Hrycaj, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów
 • Emil Szczepanik, naczelnik Wydziału Nadzoru nad Doradcami Restrukturyzacyjnymi w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Małgorzata Anisimowicz, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, prezes Zarządu PMR Restrukturyzacje S.A.
 • Karol Tatara, Prodziekan ds. legislacji, Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych

Nauczanie zdalne – jak to robić dobrze? Narzędzia, programy, doświadczenie innych krajów


Po trzech miesiącach od wprowadzenia obowiązku edukacji zdalnej, uczniowie, rodzice i nauczyciele mówią: „Sprawdzam!”. Ankieta Librus już pokazała, że z miesiąca na miesiąc „uczniowie stawali się bardziej samodzielni i wzrósł odsetek nauczycieli prowadzących lekcje online”.
Ale nie brakowało też – nadal zresztą nie brakuje – głosów krytycznych. To szkoły sobie poradziły czy nie poradziły ze zdalnym nauczaniem? Dostępne narzędzia okazały się wystarczające? A przy tym bezpieczne? Czego potrzebna nauczycielom, a czego uczniom? I jaka jest w ogóle przyszłość lekcji on-line? Na te (i inne jeszcze) pytania odpowiedzą eksperci z różnych dziedzin. Tak praktycy, jak i teoretycy.Nie zabraknie też przykładów z rynków zagranicznych.

Plan debaty:

 1. Jak szkoły sobie poradziły, czy nie poradziły ze zdalnym nauczaniem.
 2. Ocena oferty edukacyjnej na czas epidemii.
 3. Jakie rozwiązania są potrzebne szkołom i uczniom.
 4. Co się sprawdza z perspektywy uczniów?
 5. Doświadczenie innych krajów.
 6. Przyszłość nauczania zdalnego.
 7. Nie zapomnijmy o cyberbezpieczeństwie.

Uczestnicy:

 • Rafał Lew-Starowicz, zastępca dyrektora w departamenci podręczników, programów i innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Justyna Jasiewicz, dyrektor departamentu społeczeństw informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ryszard Stefanowski, Prezes zarządu, Fundacja eSzkoła
 • Antoni Pomykała, Digital & Cloud Services Country Lead, T-Systems
 • Andrzej Sadłowski, Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
 • Magdalena Ciszewska, Head of Marketing & Sales, ClickMeeting

Kobiety w nowej cyfrowej rzeczywistości


Pandemia przeorała gospodarczy krajobraz świata i wprowadziła bezprecedensowy poziom niepewności, co do przyszłości firm i ich pracowników. Od czasów niesławnego Wielkiego Kryzysu lat 30 XX w. do grona pracowników dołączyły również kobiety, tworząc silne zaplecze wzrostu gospodarczego. O ile tamten kryzys zwiększył zatrudnienie kobiet (w USA np. wzrosło ono z 10,5 mln w 1930 do 13 mln w 1940 r.), o tyle obecny kryzys - jak słusznie zauważają autorki raportu “Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej” - może tę feminizację gospodarki zmniejszyć. W Polsce aż 3 mln kobiet pracuje w sektorach, w które pandemia uderza najsilniej - chociażby w sektorze handlu detalicznego, gdzie stanowią one aż 75 proc. całej siły roboczej. Negatywne oddziaływanie kryzysu na kobiety jest o tyle silniejsze, że w stopniu nieporównywalnie większym niż mężczyźni obciążone są obowiązkami opiekuńczymi. Pozostawienie kobiet samym sobie, bez wskazówek, jak odnaleźć się w post-pandemicznym świecie byłoby zaniedbaniem - zwłaszcza, że już dzisiaj można identyfikować kompetencje coraz bardziej przydatne i coraz bardziej zbędne. Kryzys przyspiesza np. transformację cyfrową w firmach, co oznacza że łatwiej w staraniach o pracę będą miały osoby znające podstawy oprogramowania, ale przyspiesza także automatyzację usług, co oznacza, że będzie maleć popyt na pracę w handlu bezpośrednim. Refleksja nad kobietami-pracownicami w kontekście polskiego rynku pracy musi brać pod uwagę fakt, że ich aktywność zawodowa mimo, że od 2007 r. znajdowała się w trendzie wzrostowym, wciąż była poniżej europejskiej średniej.

Zagadnienia, poruszane podczas spotkania:

 1. Jaki jest kierunek zmian na rynku pracy wywoływanych przez pandemiczny kryzys gospodarczy?
 2. Jakie szanse i korzyści z perspektywy kobiet na rynku pracy powodują te zmiany, a jakie niosą zagrożenia?
 3. Jakie działania powinny zostać podjęte jak najszybciej, aby załagodzić negatywne skutki kryzysu?

Uczestnikami debaty są:

 • Olga Semeniuk, Wiceminister, Ministerstwo Rozwoju
 • Agnieszka Szpara, Dyrektor Departamentu Programów i Projektów, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Beata Jarosz, inicjatorka kampania Woman Update, Prezes Future Collars
 • prof. UW dr hab. Katarzyna Śledziewska, Dyrektor Zarządzająca DELab, UW, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, autorka raportu „Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku pracy w post-covidowej rzeczywistości”
 • Karol Okoński, Dyrektor Zarządzający, Cyberbezpieczeństwo, PwC

Debata „In technology we trust”


Czy digitalizacja uratuje gospodarkę? Czy zamiast w centrach handlowych zakupy będziemy robić w wirtualnych goglach? Czy asystenci głosowi zadbają o to żebyśmy kupowali szybko a rozrywka, edukacja i usługi będą nam dostarczane online? Czy przemysł się zautomatyzuje, czy technologia 5G sprawi że autonomiczne ciężarówki wjadą do pozbawianych pracowników fabryk, a my zakupy i prace wykonamy zdalnie? I czy w tym świecie nie zwariujemy?.”

Debata odbywa się w ramach projektu Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości, corocznej ogólnopolskiej akcji Dziennika Gazety Prawnej, podczas której dziennikarze, przedsiębiorcy i przedstawiciele rządu wspólnie podejmują działania na rzecz promowania i rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

Zagadnienia:

 1. W jaki sposób kryzys wpłynie na wykorzystanie technologii w konsumpcji, usługach i produkcji?
 2. W jaki sposób przedsiębiorcy powinni zarządzać organizacjami zdalnymi?
 3. Technologia 5G, przemysł 4.0, gospodarka cyfrowa – puste buzz words czy rzeczywistość?
 4. Czy polski biznes jest przygotowany do wykorzystania szansy jaką jest nowa rewolucja cyfrowa?

Paneliści:

 • Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego - Ministerstwo Cyfryzacji
 • Łukasz Otta, Dyrektor ds. transformacji cyfrowej - Siemens
 • Grzegorz Rudno - Rudziński, Partner zarządzający - Unity Group
 • Artur Wiza, Wiceprezes Zarządu - Asseco Poland

Retransmisja z uroczystości ogłoszenia wyników Rankingu Zdrowia Polski, który poprzedza debata pt.
„Działania kryzysowe w systemie ochrony zdrowia – zarządzanie w czasie zarazy a normalności”


Zagadnienia:

 1. Sytuacje kryzysowe – wyzwaniem ale również szansą na zmianę modelu zarządzania w placówce ochrony zdrowia Inwestycja w jakość – skuteczna recepta na walkę z zakażeniami. Niezbędne działania w czasie zarządzania kryzysem? Czy warto wprowadzać je i stosować w czasie „normalności”?
 2. Wykorzystywanie nowoczesnych systemów informatycznych – teleporady, telekonsultacje. Czy trafią na stałe pod dachy lecznic?
 3. Czego, w kontekście zarządzania placówkami ochrony zdrowia i jakością udzielanych świadczeń, nauczyła nas walka z koronawirsuem?
 4. Rekomendacje zmian
 5. Dostępność do leków. Czy w czasie pandemii jest kluczowa? Jak szybko branża może reagować i przestawiać produkcje, jak włączyła się we wsparcie systemu, jakie wnioski na przyszłość, czy pole do współpracy samorządami i podległymi im placówkami?

Paneliści:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban, Krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych
 • Dr hab. n. med. prof. WUM Bartosz Łoza, kierownik Kliniki Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychiatrycznego
 • Janusz Cieszyński, Wiceminister zdrowia, Ministerstwo Zdrowia
 • Stanisław Sienko, Zastępca Prezydenta, Miasto Rzeszów
 • Krzysztof Kopeć, Prezes, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 • Paweł Rabiej, Zastępca Prezydenta, Miasto Stołeczne Warszawa
Wyniki rankingu zostaną opublikowane również w specjalnym dodatku do Dziennika Gazety Prawnej, który ukaże się 24 czerwca.

Biznes musi więcej czerpać z osiągnięć nauki


Czy biznes i nauka potrafią znaleźć wspólny język? Bariery które należy pokonać by rozwijać innowacyjną polską gospodarkę.
Rozwój inteligentnej i wydajnej gospodarki wymaga współpracy wszystkich trzech podmiotów tak zwanego "trójkąta wiedzy": uczelni wyższych, instytutów badawczych dysponujących potencjałem naukowym oraz przedsiębiorców absorbujących nowe technologie. Ze statystyk wynika jednoznacznie, że istnieje duży potencjał zarówno po stronie nauki, jak i biznesu, jednak nie przekłada się to na szybki wzrost gospodarczej innowacyjności. Gdzie tkwią bariery? Jak je pokonać? Co nauka i biznes mogą zyskać na współpracy? Jak skuteczniej pozyskiwać fundusze na badania i rozwój? Odpowiedzi na te wiele innych pytań poświęcona będzie debata z udziałem specjalistów z różnych dziedzin, w trakcie której zaprezentowane zostaną również wyniki badań Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji (FRSE) mierzące jakość współpracy między polskimi uczelniami a biznesem.

Zagadnienia:

 1. Jak wygląda rzeczywisty obraz współpracy nauki i biznesu w Polsce?
 2. Czy biznes i nauka rozumieją się wzajemnie?
 3. Jak wygląda użyteczność prowadzonych badań naukowych z perspektywy biznesu?
 4. Jaki model współpracy wyższych uczelni z biznesem byłby optymalny?
 5. Jak sprawniej pozyskiwać środki na badania i rozwój z funduszy europejskich?
 6. Jak wygląda współpraca nauki z biznesem z ujęciu regionalnym?

Uczestnicy debaty:

 • Tomasz Chmal , Przewodniczący Rady Programowej Business and Science Poland
 • dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A., ekspert ECVET Polska
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Elekt Akademii Leona Koźmińskiego
 • dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Komentarz do debaty: Grzegorz Wrochna, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

II edycja Kongresu „Cyfryzacja polskiej gospodarki”


II edycja Kongresu „Cyfryzacja polskiej gospodarki” odbyła się w formule online. Zaproszeni eksperci odpowiedzieli na aktualne i najbardziej palące pytania polskich przedsiębiorców, menedżerów i pracowników z przyspieszonej cyfryzacji polskiej gospodarki.
Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego poddane analizie zostały m.in. ekonomiczne skutki lock downu, zastanawiano się którym branżom najłatwiej cyfryzować swój biznes, omówiono sytuację pracowników i menedżerów na telepracy oraz powiedziano jak przygotować się do niepewnej przyszłości aby potrafić w niej zarabiać.
Co nas czeka w zakresie cyfrowych rozliczeń podatkowych? Tego można było dowiedzieć się podczas drugiego panelu dyskusyjnego. Kongres zakończyła uroczystość wręczenia wyróżnień w Rankingu Izb i Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej.

W programie kongresu między innymi:

 1. Panel dyskusyjny: „Przyszłość która się wydarzyła – wnioski dla przedsiębiorców, menedżerów i pracowników z przyspieszonej cyfryzacji polskiej gospodarki”
 2. Panel dyskusyjny: „Cyfryzacja rozliczeń podatkowych – wyzwania i ryzyka”
 3. Uroczyste ogłoszenie wyników w Rankingu Izb i Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej

Rozszerzona odpowiedzialność producentów na ostatniej prostej - czas na konkrety jak zbudować nowy system


W sprawie ROP-u nie ma już ucieczki - termin na uchwalenie przepisów, które zrewolucjonizują rynek recyklingu zbliża się nieuchronnie. Dziś potrzebę zmiany dotychczasowego systemu głośno wyrażają wszyscy uczestnicy rynku. Pytanie pozostaje: jak nowe regulacje mają wyglądać?
Czas zacząć mówić o konkretach: kto ma sprawować nadzór nad nowym systemem, jak powinny wyglądać przepływy pieniędzy z opłat, kto je ustali i w jakiej wysokości, według jakich kryteriów, kto będzie dodatkowe wpływy rozliczał i na co mogą one zostać wydane.
Pytań jest wiele, a reforma skomplikowana, bo należy uwzględnić w niej postulaty wielu podmiotów na rynku: producentów, organizacji odzysku, recyklerów, samorządów. I najlepiej zreformować system, ale nie wywrócić rynku do góry nogami. Czy to możliwe? I jak to zrobić, gdy znamy już kolejne propozycje ministerstwa klimatu?

Zagadnienia, które będziemy poruszać w trakcie spotkania:

 1. Analiza i dyskusja nad modelem ROP zaproponowanym przez Ministerstwo Klimatu - jakie są jego słabe i mocne punkty
 2. Propozycje przemysłu, który chce wyręczyć gminy w odbieraniu od nich odpadów plastikowych i szkła - czy to marzenie samorządów, czy droga na skróty?
 3. Miejsce i rola systemu kaucyjnego w proponowanym modelu ROP - na jakich wzorach warto się oprzeć?
 4. Na co powinny pójść pieniądze z opłat uiszczanych przez producentów? Ile z tego powinno trafić na poprawę selektywnej zbiórki w gminach (i jak miałoby to wyglądać w praktyce), ile na rozwój recyklingu, ile na utrzymanie całego systemu?
 5. Według jakich kryteriów "regulator" powinien ustalać wysokość stawek?
 6. Czy wraz z regulacjami dotyczącymi ROP nie powinniśmy zaimplementować wspierających recykling rozwiązań wymaganych przez dyrektywę o jednorazowych plastikach? Np. wprowadzić już teraz wymóg stosowania określonego procentu recyklatu w nowo produkowanych opakowaniach?
 7. Jaką rolę w systemie powinny przyjąć gminy? Jak powinna wyglądać ich współpraca z producentami i prywatnym sektorem, który może zbierać odpady poza gminnym systemem (wyłączenie władztwa gmin nad odpadami z nieruchomości niezamieszkałych)?

Uczestnicy debaty:

 • Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu
 • Dominik Bąk, Wiceprezes NFOŚiGW
 • Krzysztof Baczyński, Prezes, Związek Pracodawców EKO-PAK
 • Andrzej Gantner, Wiceprezes, Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności
 • Jacek Wodzisławski, Prezes, Fundacja RECAL
 • Anna Larsson, Director, Circular Economy Project Development Reloop Platform
 • Marek Wójcik, Pełnomocnik Zarządu ds. legislacyjnych, Związek Miast Polskich
 • Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny, Związek Gmin Wiejskich RP
 • Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

Rynek apteczny po koronawirusie


Dwa miliony pacjentów dziennie. Rynek wart niemal 40 miliardów zł rocznie. 30 tys. fachowców. I wreszcie 15 tys. placówek. Tak wygląda polski rynek apteczny. Pracę farmaceutów w dobie pandemii koronawirusa doceniło wiele osób. Mało kto jednak wie, że na rynku są ogromne tarcia pomiędzy właścicielami dużych sieci aptecznych a aptekarzami prowadzącymi po 1-2 placówki.
Czy koronawirus pokazał, że potrzebne są zmiany w prawie aptecznym? Kto na nich zyska, a kto straci? O tym wszystkim porozmawiamy z uczestnikami debaty

Zagadnienia:

 1. Czy dopuścić sprzedaż wysyłkową leków?
 2. Jak zmienić rynek apteczny po epidemii koronawirusa?
 3. Kto płaci w Polsce więcej podatków oraz daje więcej pracy Polakom - sieci czy indywidualni farmaceuci?
 4. Apteka – dla pacjenta czy dla aptekarza?
 5. Czy w Polsce jest za dużo aptek?, czyli o wpływie "Apteki dla aptekarza" na rynek, kwestia przepisu o jednym procencie aptek, czy apteki sieciowe zdominowały rynek?
 6. Rynek farmaceutyczny - wyjątkowy czy jak każdy inny?, czyli ile wolności gospodarczej powinno być na tym rynku, a ile ingerencji państwa?
 7. Jaka jest rola farmaceuty? Znaczenie opieki farmaceutycznej, wymóg obecności farmaceuty w aptece, czy farmaceuta jest potrzebny do sprzedaży leków?
 8. Kto odpowiada za patologie?, czyli czy to apteki sieciowe odpowiadają za nielegalny wywóz leków, kto płaci podatki, a kto nie płaci i dlaczego, czy wspierając apteki sieciowe, wspiera się zagraniczne korporacje

Uczestnicy debaty:

 • Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie zdrowia
 • Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • Adam Błażeczek, członek zarządu, dyrektor finansowy Apteki Gemini
 • Tomasz Kaczyński, partner Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
 • Marcin Piskorski, prezes Zarządu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNet

Edukacja w czasach pandemii. Czy szkoły staną się liderami cyfrowej transformacji?


Zagadnienia:

 1. Z powodu pandemii miliard uczniów w 100 krajach uczy się przez internet. UNESCO wydało wytyczne ws. zdalnego nauczania. Czy koronawirus trwale zmieni model edukacji?
 2. Wyzwania i możliwości – jakie cyfrowe narzędzia już mamy a jakich nam brakuje? Czy dysponujemy wystarczającymi zasobami z rzetelnych i merytorycznych źródeł w sieci, by przestawić edukację na model zdalny?
 3. Platforma gov.pl/zdalnelekcje w praktyce czyli dlaczego nie należy mylić umiejętności obsługi smartfona z kompetencjami cyfrowymi. Na ile nauczyciele i uczniowie w Polsce są gotowi do korzystania z cyfrowych serwisów i narzędzi edukacyjnych?
 4. Jak zorganizować naukę, gdy rozpada się tradycyjny harmonogram pracy i plan lekcji? Jakie narzędzia i umiejętności są najbardziej potrzebne do realizacji rozkładu zajęć, zdalnego monitorowania i oceniania postępów ucznia oraz potrzeb uczniów niepełnosprawnych?
 5. Wąskie gardła cyfrowe edukacji: niskie kompetencje cyfrowe nauczycieli i uczniów, brak sprawdzonej metodologii zdalnego nauczania, mała ilość wartościowych zasobów w sieci, cyberbezpieczeństwo, niedostatek szybkich łączy do telekonferencji. Co jest największym problemem?
 6. Czy nauka w cyfrowej szkole XXI wieku może być równie wciągająca, jak gra komputerowa? Możliwości, przykłady i nowe narzędzia do prowadzenia interaktywnych lekcji.
 7. Pandemia jako czas nowych inicjatyw dotyczących zdalnej edukacji; Szkoła w Chmurze, podręcznik MEN do prowadzenie lekcji online, estońska inicjatywa udostępnienia cyfrowych narzędzi edukacyjnych innym państwom – co można jeszcze zrobić?

Uczestnicy debaty:

 • Rafał Lew-Starowicz, zastępca dyrektora w departamencie podręczników, programów i innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Justyna Jasiewicz, dyrektor departamentu społeczeństw informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji
 • dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Łucja Kornaszewska-Antoniuk, kierownik działu programów, Fundacja Orange
 • Cecylia Szymańska-Ban, sales director - education industry, Microsoft dla edukacji
 • Wojciech Sak, wiceprezes zarządu, VULCAN Sp. z o.o.
 • Anna Czacharowska-Rybkowska, CSR program manager, Cisco Systems Poland Sp. z o.o.
 • Rajmund Dziemaszkiewicz – product director, ClickMeeting

Pacjent z cukrzycą a ochrona przed koronawirusem


Zagadnienia:

Podczas debaty eksperci (lekarze i przedstawiciele pacjentów) odpowiedzieli na najbardziej palące pytania:

 1. Jak sobie radzić z cukrzycą w trakcie pandemii?
 2. Czy pacjenci z chorobami przewlekłymi są bardziej narażeni na koronawirusa?
 3. Jak się mogą chronić chorzy z cukrzycą?
 4. W jakich sytuacjach powinni się zgłaszać po profesjonalną pomoc?
 5. Gdzie uzyskają najszybszą poradę?
 6. Czy przy większym zagrożeniu należy zmienić sposób stosowania leków?

Uczestnicy debaty:

 • Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, specjalista chorób wewnętrznych oraz diabetologii, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego