Edukacja w czasach pandemii. Czy szkoły staną się liderami cyfrowej transformacji?


Zagadnienia:

 1. Z powodu pandemii miliard uczniów w 100 krajach uczy się przez internet. UNESCO wydało wytyczne ws. zdalnego nauczania. Czy koronawirus trwale zmieni model edukacji?
 2. Wyzwania i możliwości – jakie cyfrowe narzędzia już mamy a jakich nam brakuje? Czy dysponujemy wystarczającymi zasobami z rzetelnych i merytorycznych źródeł w sieci, by przestawić edukację na model zdalny?
 3. Platforma gov.pl/zdalnelekcje w praktyce czyli dlaczego nie należy mylić umiejętności obsługi smartfona z kompetencjami cyfrowymi. Na ile nauczyciele i uczniowie w Polsce są gotowi do korzystania z cyfrowych serwisów i narzędzi edukacyjnych?
 4. Jak zorganizować naukę, gdy rozpada się tradycyjny harmonogram pracy i plan lekcji? Jakie narzędzia i umiejętności są najbardziej potrzebne do realizacji rozkładu zajęć, zdalnego monitorowania i oceniania postępów ucznia oraz potrzeb uczniów niepełnosprawnych?
 5. Wąskie gardła cyfrowe edukacji: niskie kompetencje cyfrowe nauczycieli i uczniów, brak sprawdzonej metodologii zdalnego nauczania, mała ilość wartościowych zasobów w sieci, cyberbezpieczeństwo, niedostatek szybkich łączy do telekonferencji. Co jest największym problemem?
 6. Czy nauka w cyfrowej szkole XXI wieku może być równie wciągająca, jak gra komputerowa? Możliwości, przykłady i nowe narzędzia do prowadzenia interaktywnych lekcji.
 7. Pandemia jako czas nowych inicjatyw dotyczących zdalnej edukacji; Szkoła w Chmurze, podręcznik MEN do prowadzenie lekcji online, estońska inicjatywa udostępnienia cyfrowych narzędzi edukacyjnych innym państwom – co można jeszcze zrobić?

Uczestnicy debaty:

 • Rafał Lew-Starowicz, zastępca dyrektora w departamencie podręczników, programów i innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Justyna Jasiewicz, dyrektor departamentu społeczeństw informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji
 • dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Łucja Kornaszewska-Antoniuk, kierownik działu programów, Fundacja Orange
 • Cecylia Szymańska-Ban, sales director - education industry, Microsoft dla edukacji
 • Wojciech Sak, wiceprezes zarządu, VULCAN Sp. z o.o.
 • Anna Czacharowska-Rybkowska, CSR program manager, Cisco Systems Poland Sp. z o.o.
 • Rajmund Dziemaszkiewicz – product director, ClickMeeting

Pacjent z cukrzycą a ochrona przed koronawirusem


Zagadnienia:

Podczas debaty eksperci (lekarze i przedstawiciele pacjentów) odpowiedzieli na najbardziej palące pytania:

 1. Jak sobie radzić z cukrzycą w trakcie pandemii?
 2. Czy pacjenci z chorobami przewlekłymi są bardziej narażeni na koronawirusa?
 3. Jak się mogą chronić chorzy z cukrzycą?
 4. W jakich sytuacjach powinni się zgłaszać po profesjonalną pomoc?
 5. Gdzie uzyskają najszybszą poradę?
 6. Czy przy większym zagrożeniu należy zmienić sposób stosowania leków?

Uczestnicy debaty:

 • Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, specjalista chorób wewnętrznych oraz diabetologii, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego